Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô

BH trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô, có thông tin chính như sau:

 • Công ty Bảo hiểm, sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).
 • Công ty Bảo hiểm, sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:
 • Về người: tối đa 100.000.000 đ/người/vụ tai nạn
 • Về tài sản: theo tổn thất thực tế, tối đa 100.000.000đ/vụ tai nạn.

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

Một Nhà Bảo hiểm, có mạng lưới rộng khắp trên cả nước (trực thuộc một ngân hàng lớn của Việt Nam), đang cung cấp các gói Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô.

Bạn chỉ cần click… click… thông tin online, mọi việc còn lại Công ty Bảo hiểm sẽ tư vấn và phục vụ tận nhà bạn.

Xe ô tô không kinh doanh vận tải

 • Loại xe dưới 6 chỗ ngồi:                                             437.000 đ/năm
 • Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi:                                      794.000 đ/năm
 • Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi:                                1.270.000 đ/năm
 • Loại xe trên 24 chỗ ngồi:                                         1.825.000 đ/năm
 • Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan):  933.000 đ/năm

Xe ô tô kinh doanh vận tải (đơn vị tính phí: đ/năm)

Dưới 10 chỗ ngồi:

 • Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký:  756.000
 • 6 chỗ ngồi theo đăng ký:           929.000
 • 7 chỗ ngồi theo đăng ký:         1.080.000
 • 8 chỗ ngồi theo đăng ký:         1.253.000
 • 9 chỗ ngồi theo đăng ký:         1.404.000
 • 10 chỗ ngồi theo đăng ký:       1.512.000

Từ 11 - 19 chỗ ngồi:

 • 11 chỗ ngồi theo đăng ký: 1.656.000
 • 12 chỗ ngồi theo đăng ký: 1.822.000
 • 13 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.049.000
 • 14 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.221.000
 • 15 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.394.000
 • 16 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.054.000
 • 17 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.718.000
 • 18 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.869.000
 • 19 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.041.000

Từ 20 - trên 25 chỗ ngồi:

 • 20 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.191.000
 • 21 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.364.000
 • 22 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.515.000
 • 23 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.688.000
 • 24 chỗ ngồi theo đăng ký: 4.632.000
 • 25 chỗ ngồi theo đăng ký: 4.813.000
 • Trên 25 chỗ ngồi: 4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)

Xe ô tô chở hàng (xe tải) - đơn vị tính phí: đ/năm

 • Dưới 3 tấn:                 853.000
 • Từ 3 đến 8 tấn:       1.660.000
 • Trên 8 đến 15 tấn:  2.746.000
 • Trên 15 tấn:            3.200.000

Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng.

Tham khảo:

Leave a Reply