Vàng trắng và vàng đỏ – thế và lực mới của Cao su Phước Hoà

Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà

Tổng quan về PHR- Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Vàng trắng và vàng đỏ – thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR), có tổng quan như sau:

Ngày đăng bài: 23-Jun-2020.

Chú ý: Khi bài viết không được cập nhật liên tục; nó có thể không được bổ sung những giá trị và tiềm năng mới của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, bạn đọc chỉ nên xem bài viết là một tư liệu tham khảo phong phú và có tính lịch sử.

Bề dày Lịch sử hình thành qua các thời kỳ

Tiền thân của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR): là Đồn điền cao su Phước Hòa; về sau, được phát triển lên thành Nông trường Cao su Quốc doanh Phước Hòa. Đến năm 1982, được chuyển đổi mô hình thành Công ty Cao su Phước Hòa; trực thuộc Tổng cục Cao su Việt Nam. Từ năm 1993, Công ty Cao su Phước Hòa được thành lập lại, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cao su Phước Hòa thực hiện cổ phần hóa trong năm 2007, và niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE từ năm 2009; với mã giao dịch chứng khoán là: PHR.

Tiềm năng & công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất

Tiềm năng

Nằm tại trung tâm vùng chuyên canh cao su, của khu vực miền Đông Nam Bộ; Phước Hòa là một trong các đơn vị có diện tích lớn trong ngành cao su; với khoảng 17.000 ha trong nước và hơn 9.000 ha tại Campuchia. Ngoài ra, PHR đang quản lý 24.758,26 ha đất lâm nghiệp tại tỉnh Đắc Lắc; trong đó có 3.318,77 ha đất rừng phòng hộ, 21.439,49 ha đất rừng sản xuất.

Công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất

Hiện nay, PHR đang tiến hành công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất; nhằm đem lại nguồn lực tài chính, và hiệu quả đầu tư cao nhất. Chính vì vậy, xét về nguồn lực tài chính, hiệu quả đầu tư; chúng ta phải soi kỹ công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất này.

Dự kiến, sau công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất (2025 – 2030), PHR vẫn là một doanh nghiệp có diện tích cao su lớn; với khoảng 16.581,02 ha cao su, phân bố tại Bình Dương, Đắc Lắc và Campuchia. Điều dó, sẽ làm thoả mãn kỳ vọng của những người từng lăn lộn gắn bó với Vàng Trắng (cây cao su).

Hình thành các khu công nghiệp

Bên cạnh đó, PHR đã góp vốn vào các khu công nghiệp, cũng như đang tiếp tục xúc tiến đầu tư các khu công nghiệp; với tổng diện tích lên đến 3.319,82 ha. Và sẽ tiếp tục nhiều hơn thế nữa vào các năm sau. Điều dó, sẽ làm thoả mãn kỳ vọng của những người thích làn gió mới Vàng Đỏ (các khu công nghiệp) của PHR.

Ngoài ra, kế hoạch 2021 – 2025 vẫn còn 6.680,18 ha chờ dự án; trong số đó, bao gồm: KCN – Đô thị dịch vụ là 2.680,18 ha; nông nghiệp công nghệ cao là 2.500,00 ha; Phát triển kinh tế – XH địa phương là 1.500 ha.

Thế và lực mới - thế đứng 2 chân trên Vàng Trắng & Vàng Đỏ:

Công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất; sẽ chuyển đổi thế và lực của PHR từ thế đứng 1 chân chuyển sang thế đứng 2 chân, mạnh mẽ vô cùng.

Một chân đạp trên Vàng Trắng (cao su), chân kia đạp lên Vàng Đỏ (KCN – Đô thị dịch vụ); lại còn được hà hơi tiếp sức bởi cái đuôi voi, là 24.758,26 ha đất lâm nghiệp.

Vậy cái tên cao su Phước Hoà, nay chỉ còn cái tên truyền thống thôi nhé; Từ nay, chúng ta phải có cách nhìn khác, cách tiếp cận khác về cao su Phước Hoà; bởi thế và lực đứng trên 2 chân, sẽ vững vàng trước giông bão hơn; so với thế và lực đứng trên 1 chân trước kia.

Hay nói một cách khác, khi nghĩ về PHR, chúng ta sẽ hình dung ngay, nó bao gồm Vàng trắng và Vàng Đỏ (một đôi song kiếm hợp bích hoàn hảo).

Nguồn lực tài chính mạnh mẽ

Động lực đến từ dịch chuyển sản xuất quốc tê

Vậy, nguồn lực tài chính đâu? Để PHR chuyển từ thế đứng 1 chân sang thế đứng 2 chân. Phải nói là khởi phát từ nhiều năm trước; đến nay PHR đang nhận được sự trả công, bằng cú hích đúng lúc, đến từ làn sóng dịch chuyển sản xuất Trung Quốc qua Việt Nam. Vì vậy, đất làm khu công nghiệp càng trở nên thiết yếu đối với nền kinh tế quốc gia. Công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất của PHR, vì vậy mà gặp thuận lợi vô cùng. 

Chuyển mục đích, cho thuê đất - con gà đẻ trứng vàng

Dự án KCN Nam Tân Uyên giai đoạn II là 345,80 ha, PHR sẽ nhận được 864 tỷ đồng bồi thường & hỗ trợ trong năm 2020. Dự án VSIP III là 691 ha, PHR sẽ nhân được 898 tỷ đồng bồi thường & hỗ trợ trong năm 2020 và đầu năm 2021. Trong giai đoạn giá mủ cao su thấp, thì tiền nhận bồi thường chuyển mục đích sử dụng đất; tiền khách hàng thuê đất khu công nghiệp dài hạn; sẽ tạo dòng tiền hỗ trợ mạnh mẽ cho PHR trong giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục đến giai đoạn 2025 -2030, thì Vàng Trắng và Vàng Đỏ sẽ như đôi song kiếm hợp bích; mà mang lại dòng tiền vàng cho PHR.

So sánh tiềm lực tài chính các dự án khu công nghiệp.

Giả sử, nếu đem so sánh tiềm lực tài chính để phát triển các khu công nghiệp; như KBC, SZC, LHG, … Thì chúng ta thấy PHR có nguồn lực tài chính vượt trội hơn tất cả, mà các tên tuổi nêu trên không thể có được; Thứ nhất, đó là nguồn tiền nhận bồi thường thiệt hại và hỗ trợ chuyển mục đích đất vườn cao su qua đất công nghiệp; Thứ 2, đó là địa hình, địa bàn hình thành các khu công nghiệp của PHR tại Bình Dương cũng lý tưởng hơn rất nhiều.

Ghi chú - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Số liệu ước tích về diện tích đất đai của PHR trong bài này chỉ mang tính chất tương đối; nhưng đều bám sát các dữ liệu công bố công khai của PHR. Mục đích ước tính quỹ đất đai của PHR, là nhằm giúp cho các bạn quan tâm đến PHR; hình dung được vể tổng thể khái quát sự vận động tiến lên của PHR; để vẻ ra được một cấu trúc của bức tranh ở thời hiện tại và tương lai; đồng thời, nhìn thấy được cơ cấu dịch chuyển đầu tư; tiềm lực tài chính, hiệu quả đầu tư; tổng quan về sự chuyển động của dòng tiền, sự kỳ vọng phát triển bền vững của PHR trong năm 2020; giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Khi xem xét một dự án khu công nghiệp, các bạn cũng cần chú ý đến từng giai đoạn phát triển của dự án; để ra quyết định đầu tư thích hợp.

Ba giai đoạn pháp lý của một dự án

Tại sao trong năm 2019, cổ phiếu PHR có một cú rơi tự do; đó là do nhà đầu tư chưa phân biệt được các giai đoạn pháp lý của 1 dự án. Nó được xác lập qua 3 giai đoạn như sau:

Mở đầu xúc tiến đầu tư: Khảo sát, tham khảo tư vấn chủ trương, thành lập pháp nhân, trình phê duyệt dự án.

Tiền khả thi: UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành thông báo thu hồi đất. PHR có thể nhận tạm ứng tiền bồi thường đất cao su.

Khả thi: UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thu hồi đất. PHR được hạch toán thu nhập tiền bồi thường đất cao su vào kết quả kinh doanh.

 

Tổng quan nguồn quỹ đất PHR - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)

Tổng quan tình hình tài chính - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Thời điểm huy hoàng của giá mủ cao su, doanh thu thuần của PHR đạt đỉnh 2.584 tỷ đồng; sau đó tạo đáy vào năm 2016 là 1.179 tỷ đồng; Rồi bật tăng trở lại và đạt doanh thu hợp nhất là 2.061 tỷ đồng trong năm 2019. Kế hoạch năm 2020 thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 11/3/2020 là: Tổng doanh thu công ty mẹ 2.460 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.148 tỷ đồng. Vốn cổ đông đang niêm yết là 1.354.991.980.000 đ.

Vàng Trắng đang chuyển hoá thành Vàng Đỏ.

BCTC quý 1/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/3/2020, PHR đang có số dư tiền là 242 tỷ đồng; số dư tiền gửi ngân hàng theo kỳ hạn là 1.300 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.546,2 tỷ đồng (là diện tích cho thuê khu công nghiệp Tân Bình; sẽ được phân bổ dần vào doanh thu qua các năm). Vốn chủ sở hữu 2.771,5 tỷ đồng, vốn cổ đông 1.355,0 tỷ đồng; doanh thu thuần 221,0 tỷ đồng (giảm 24,2 % so cùng kỳ 2019); lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 206,3 tỷ đồng (tăng 96,8 % so cùng kỳ 2019). Lợi nhuận sau thuế/ cổ phiếu đạt 1.523 đ (cùng kỳ 2019 là 735 đ).

Phân tích xu hướng gia tăng lợi nhuận từ BCTC quý 1/2020

Phân tích số liệu từ báo cáo tài chính quý 1/2020 này cho thấy; xu hướng giảm doanh thu mủ cao su truyền thống có mức sinh lời thấp; để dịch chuyển sang doanh thu khác có mức sinh lời cao, như: thanh lý gỗ cao su, cho thuê đất khu công nghiệp; nhận tiền bồi thường đất dự án giao cho các khu công nghiệp, đô thị dịch vụ. doanh thu hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng).

Đánh giá về doanh thu chưa thực hiện dài hạn.

Đặc thù của các doanh nghiệp cho thuê bất động sản khu công nghiệp; thì trong cơ cấu nợ phải trả, có khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn. Số dư này càng lớn, càng tăng trưởng; thì chứng tỏ bất động sản cho thuê tốt, doanh nghiệp có uy tín, tạo sự tin tưởng của khách hàng. Do đó, khách hàng đã cấp cho doanh nghiệp một dòng vốn tín dụng dài hạn (lãi suất 0%); tức là: doanh thu chưa thực hiện dài hạn. Dòng vốn tín dụng này, sẽ đem lại thu nhập tài chính cho doanh nghiệp (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn). Dòng vốn tín dụng này, cũng giúp doanh nghiệp sử dụng; để đầu tư, tái cấu trúc lại doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, cá biệt có học giả học không đến nơi đến chốn; khi nhìn thấy khoản Nợ phải trả cao (do sự tăng trưởng của doanh thu chưa thực hiện dài hạn); thì họ lại la toáng lên.

Vấn đề còn lại, là doanh nghiệp phải quản lý tốt các khoản chi phí dịch vụ sao cho tối ưu nhất; giá thành hạ.

Vàng trắng - Cao su

Đưa sản lượng khai thác cao su tại Campuchia ngang với mức sản lượng trong nước.

Củng cố và tăng cường chăm sóc, khai thác diện tích cao su tại Campuchia; để cân đối cho diện tích chuyển mục đích sử dụng đất cao su trong nước. Có thể nói, năm 2011, khi PHR đạt đỉnh doanh thu khai thác mủ cao su; thì khi đó, chủ yếu là cao su trong nước (cao su ở Campuchia chưa khai thác). Đến nay, sản lượng khai thác cao su tại Campuchia đã đạt ngang ngửa sản lượng khai thác cao su trong nước. Kế hoạch khai thác mủ cao su (quy khô) năm 2020: trong nước là 11.500 tấn; tại Công ty Phước Hoà Kampong Thom (Campuchia) là 10.000 tấn.

Điều hoà quỹ đất đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới.

Chiến lược 2021 -2025, tầm nhìn đến 2030; PHR sẽ điều hoà diện tích cao su từ 21.491,77 ha (hiện nay); xuống còn khoảng 16.581,02 ha (giữ nguyên khoảng 7.664,28 ha ở Campuchia + trong nước giảm xuống còn khoảng 8.916,74 ha). Chúng tôi cho rằng, đây là một sự dịch chuyển mục đích sử dụng đất rất hợp lý; đúng lúc, chớp đúng thời cơ.

Vàng Đỏ - Các dự án khu công nghiệp, mọc lên từ đất cao su chuyển mục đích.

Với tổng diện tích khoảng 17.000 ha đất cao su tại Bình Dương; từ trước năm 2020, đến giai đoạn 2021 – 2025 công ty có kế hoạch chuyển đổi 10.000 ha đất cao su; để phát triển sang các lĩnh vực khác, như: phát triển khu công nghiệp, khu đô thị dịch vụ (khoảng 6.000 ha). Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 2.500 ha); và bàn giao khoảng 1.500 ha cho địa phương làm quỹ đất phát triển kinh tế xã hội.

Như vậy, với khoảng 7.664,28 ha cao su đã có tại Campuchia; và dự kiến sẽ phát triển được khoảng 2.000 ha rừng sản xuất cao su tại Đắc Lắc; sẽ bù đắp cho 10.000 ha cao su chuyển qua mục đích khác tại Bình Dương; Vì vậy, quy mô mảng cao su của PHR vẫn được duy trì một cách phù hợp hơn.

Chiến lược biến một phần đất cao su ở Bình Dương thành Vàng Đỏ.

Vàng trắng và vàng đỏ – thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR); có chiến lược vàng đỏ như sau: Hợp tác đối tác, liên doanh, liên kết; đầu tư góp vốn cổ đông; để khai thác đất cao su chuyển mục đích, thành các dự án khu công nghiệp – đô thị dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; luôn luôn là một giải pháp duy nhất đúng đắn. Vì thời đại thế kỷ 21, mà tách ra đứng ôm một mình, thì chỉ có con đường đi tới ngõ cụt.

Về dự án đã hoàn thành đầu tư:

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên NTC (1 + 2):

Diện tích 464,55 ha; diện tích cho thuê đã lấp đầy. Cao su Phước Hoà PHR đang sở hữu 32,85 % vốn góp; tương ứng với 5.256.000 cp. Theo giá đóng cửa thị trường chứng khoán ngày 19/6/2020, thị giá NTC ở mức giá bình quân là 191.000 đ/cp; do đó, PHR đang có một lượng vốn hoá rất lớn tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên (khoảng 1.004 tỷ đồng).

Ghi chú: thị giá và vốn hoá thị thị trường của NTC có thể biến động tăng, hoặc giảm so với con số trên.

BCTC quý 1/2020:

BCTC tại ngày 31/3/2020, NTC có số dư tiền là 53,6 tỷ đồng; số dư tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 1.485,5 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 2.867,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 665,9 tỷ đồng. Vốn cổ đông là 160,0 tỷ đồng. Lãi cơ bản/ cp quý 1/2020 của NTC là 5.336 đ/cp.

Doanh thu năm 2019 là 382,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 236,51 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tân Bình (PHR):

Diện tích 363,41 ha; tổng vốn đầu tư hơn 830 tỷ đồng; đã cho thuê 202,63 ha (đạt 82,87% diện tích đất thương phẩm). Vốn cổ đông 160 tỷ đồng, cổ tức 2019 dự kiến 100 % vốn cổ đông. Cao su Phước Hoà PHR đang sở hữu 80 % vốn cổ đông tại khu công nghiệp Tân Bình.

Doanh thu năm 2019 là 483,02 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 291,17 tỷ đồng.

Về dự án đang xúc tiến đầu tư:

Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) mở rộng giai đoạn II (dự án khả thi):

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 443/QĐ-UBND, ngày 20/2/2020 “về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà, để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)”. Ngày 10/6/2020, PHR và NTC đã ký “Hợp đồng bồi thường và hỗ trợ thiệt hại” dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II); với diện tích 345,767 ha, số tiền 864.417.500.000 đồng; và sẽ hoàn tất hợp đồng trong năm 2020. Ngoài quyền lợi nhận bồi thường đất cao su nêu trên; thì PHR cũng mặc nhiên nắm giữ 32,85 % quyền lợi trong dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

Năm 2019, NTC II đã chi giải ngân đợt 1 cho PHR 150 tỷ đồng; số này, được PHR ghi nhận kết quả kinh doanh trong quý 1/2020 là 156 tỷ đồng (150 + 6,142).

Dự án Khu công nghiệp VSIP III (dự án tiền khả thi):

Diện tích 691 ha; tháng 12/2019 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành thông báo thu hồi đất. Hiện tại các đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh hồ sơ, để trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định thu hồi đất; dự kiến sẽ xong trong năm 2020. Trong dự án này, PHR sẽ được nhận bồi thường và hỗ trợ thiệt hại 1,3 tỷ đồng/ ha. Tổng bồi thường đất cao su giao cho dự án là khoảng 898,3 tỷ đồng. Trong dự án VSIP III này, PHR sẽ góp vốn tham gia là 20 %; sau đó sẽ nhận 20% quyền lợi từ dự án VSIP III hàng năm.

Năm 2019, VSIP III đã chi giải ngân đợt 1 cho PHR 150 tỷ đồng; đến quý 1/2020 PHR vẫn chưa ghi nhận kết quả doanh; do chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Dương.

Dự án Khu công Nghiệp Tân Bình giai đoạn II (dự án đang mở đầu xúc tiến đầu tư):

Diện tích 1.055 ha. Năm 2019, PHR đã trình hồ sơ dự án lên UBND tỉnh Bình Dương; UBND tỉnh Bình Dương đã trình chính phủ. Hiện nay, sẽ điều chỉnh bổ sung vào phát triển khu công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án Khu công nghiệp Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương (dự án đang mở đầu xúc tiến đầu tư):

Diện tích 400 ha; giai đoại I là 200 ha. PHR góp vốn 51 %. Hiện tại, đã thành lập pháp nhân thực hiện dự án. PHR đang làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, để thực hiện các thủ tục pháp lý; nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án trình chính phủ.

Ghi chú quan trọng - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Đối với nhà đầu tư, việc chốt lời ồ ạt hay tâm lý nhà đầu tư bị hoảng loạn; Nhà đầu tư bị bán giải chấp margin. Nhà đầu tư buộc phải thoái vốn để cứu thua lỗ ở những chỗ khác; sự trường vốn ngắn hay dài, đến hạn phải thu hồi vốn…vv.

Tất cả những yếu tố như vậy, đều có thể gây ra làn sóng giảm giá cổ phiếu. Nó không phụ thuộc tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức hay nhà đầu tư cá nhân; tỷ lệ nhà đầu tư nội hay ngoại. Để rồi, cuối cùng, thị trường cũng sẽ đưa thị giá cổ phiếu bám sát; hoặc xoay quanh kết quả SXKD của doanh nghiệp.

Cho nên, việc đầu tư đúng đắn là chỉ nên căn cứ vào số liệu kết quả SXKD; số liệu thống kê của doanh nghiệp, để làm chủ đạo cho phương pháp đầu tư. Đồng thời, mỗi nhà đầu tư cũng phải tự mình tính toán; để đối phó với các tình huống (bất ngờ, hoặc công bố công khai) xảy ra ở trên.

Tác giả Touted24, hình chụp năm 2020

Nguồn tham khảo:

Ngày đăng bài: 23-Jun-2020.

Tác giả Touted24, là một nhà nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh; hơn 20 năm nghiên cứu về nghệ thuật kinh doanh; kinh nghiệm hơn 13 năm mua bán trên thị trường tài chính trong nước & quốc tế.

Nguồn tư liệu tham khảo, bấm xem tại đây:

Tham khảo:

Tham khảo:

Tham khảo:

Hits: 4

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 – Việt Nam

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 - Trên đỉnh núi Cô Tiên; Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 - Bố cục nội dung:

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 ở Việt Nam; sẽ góp phần làm thay đổi căn bản đường lối phòng chống dịch covid-19 (hoặc tốt hơn).

Mục tiêu xuyên suốt của chiến lược 4T là:

– Làm cho hàng hoá lưu thông, thông suốt; như trước đại dịch covid-19 (hoặc tốt hơn).

– Tự do đi lại, tự do tham gia giao thông trở lại; như trước đại dịch covid-19 (hoặc tốt hơn).

Nội dung chính của chiến lược 4T:

– Tiêu chí định hướng phục hồi sản xuất kinh doanh.

– Tiêu chí định hướng sinh hoạt xã hội và cộng đồng.

– Tiêu chí định hướng dịch vụ y tế cố định và di động.

– Tiêu chí định hướng công khai và minh bạch về chính sách.

Ngày đăng bài: 21h54′, ngày 03-Oct-2021. Ngày cập nhật bài mới nhất: 19h05′, ngày 15-Oct-2021.

Thể loại: sáng tạo, mạnh mẽ, tiến bộ.

Bản quyền của tác giả: Touted24, nhà nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh.

Một cảnh xếp hàng kiểm soát phiếu đi chợ (bách hoá), ngày 13-Aug-2021 - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 – Việt Nam. Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

Bài học đúc kết từ thực tiễn của Touted24, về phòng chống dịch covid-19, trên thế giới:

– Hầu hết các nước đều dựa vào hệ thống siêu thị, bách hoá; để cung cấp hàng hoá thực phẩm thiết yếu cho người dân; ngoài ra còn dùng phiếu đi chợ để giãn cách và truy vết F0, F1. F2.

Trong khi siêu thị, bách hoá; là môi trường lý tưởng để các dòng virus cúm lưu trú.

– Chưa tích cực cơ giới hoá việc lấy mẫu xét nghiệm covid-19, để tăng năng suất lao động; rút ngắn chiến dịch, giảm chi phí.

– Một số nước vẫn duy trì cách ly y tế tập trung, khi biến chủng Delta covid-19 đã xuất hiện; và lây lan theo đường không khí.

Ảnh chụp màn hình video bên trong một khu cách ly tập trung. Nguồn ảnh: video phát trực tiếp ngày 3/9/2021 của Nguyên Thuỷ trên mạng xã hội Facebook.

A- Tiêu chí định hướng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Chào các bạn!

Hôm nay, Touted24 trình bày với các bạn: Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 ở Việt Nam. Đây là tiêu chí đầu tiên, là trụ cột của chiến lược 4T:

Tiêu chí phục hồi sản xuất kinh doanh, là định hướng chủ đạo; là xương sống của chiến lược sống chung với đại dịch covid-19.

Bởi vì doanh nghiệp khoẻ mạnh, thì nền kinh tế mới khoẻ mạnh; từ đó mới đảm bảo nguồn lực để sống chung với đại dịch covid-19.

Mà muốn doanh nghiệp khoẻ mạnh, thì trước tiên phải chăm lo sức khoẻ cho công nhân; và lực lượng lao động.

1- Chuyển hướng chiến lược: ưu tiên tiêm vắc xin phòng bệnh covid-19, cho người lao động.

Chuyển hướng chiến lược: ưu tiên tiêm vắc xin phòng bệnh covid-19, cho người lao động; ở mọi ngành nghề mọi lứa tuổi, trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, chú trọng ưu tiên cho công nhân tại các nhà máy, các khu lao động; và các khu công nghiệp có mật độ tập trung nhân công cao.

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Tập đoàn Hoa Sen (HSG), một doanh nghiệp thực hiện SXKD 3 tại chỗ sớm nhất; là đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong ngành thép Việt Nam. Ước tính đến ngày 31-Aug-2021, Luỹ kế lợi nhuận sau thuế (11 tháng niên độ TC 2020 – 2021), là: 3.994 tỷ VND (tăng 266 % so với cùng kỳ). EPS: 8.094,00 đ/cp. Nguồn ảnh: HSG

2- Các doanh nghiệp đã thực hiện SXKD 3 tại chỗ, tiếp tục trở thành trụ cột, dẫn dắt nền kinh tế:

Các doanh nghiệp đã thực hiện SXKD 3 tại chỗ trước đây, nay cần chú ý tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng covid-19; cho công nhân (đạt tỷ lệ 100 %).

Sau đó, doanh nghiệp có thể cho công nhân lao động (đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng covid-19); trở về nhà sinh hoạt bình thường. Từ đây, chấm dứt giai đoạn SXKD 3 tại chỗ.

Mốc thời điểm này, sẽ giúp cho chi phí quản lý doanh nghiệp giảm bớt, và lợi nhuận của doanh nghiệp tăng thêm.

Doanh nghiệp tự chủ kiểm soát dịch bệnh covid-19, ở hiện tại và trong tương lai:

Doanh nghiệp tiến tới tự chủ trong kiểm soát dịch bệnh covid-19: được quyền cấp phép cho công nhân; nhân viên tham gia giao thông.

Tự chủ động nguồn kinh phí, để tái tục tiêm phòng vắc xin covid-19 theo chu kỳ hàng năm; thông qua các hợp đồng đặt hàng y tế (từ nguồn cung cấp vắc xin, cho đến dịch vụ tiêm phòng).

Tập hợp các doanh nghiệp này, sẽ làm trụ cột cho nền kinh tế.

Khi có thuốc đặc trị covid-19, được sản xuất đại trà; được phép lưu hành kinh doanh thương mại phổ biến; thì doanh nghiệp sẽ chuyển đại dịch covid-19 sang trạng thái bình thường như trước đại dịch.

Khi đó, bệnh nhân covid-19 sẽ được điều trị; như một bệnh cúm thông thường.

3- Các doanh nghiệp yếu thế (do đặc điểm ngành kinh doanh).

Các doanh nghiệp yếu thế (do đặc điểm ngành kinh doanh), đã ngừng SXKD trong đợt dịch thứ 4 vừa qua; do mật độ tập trung nhân công quá cao.

Nay, cần nhanh chóng triển khai ngay chính sách thu hút người lao động.

Đồng thời, có những bước đi tiếp theo như các doanh nghiệp SXKD 3 tại chỗ; tiến tới tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế.

4- Các doanh nghiệp nhỏ và yếu - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Các doanh nghiệp nhỏ và yếu, nay cần nhanh chóng triển khai ngay chính sách thu hút người lao động; và dựa vào sự hỗ trợ từ chính sách chung để phát triển.

Touted24
4T strategy to live with the covid-19 pandemic – Vietnam - Tác giả Touted24 là một CFO chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học Quản trị kinh doanh; hơn 14 năm là cổ đông trên thị trường chứng khoán VN.

B- Tiêu chí định hướng sinh hoạt xã hội và cộng đồng.

Mục đích - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Định hướng tập quán, thói quen của người dân trong sinh hoạt; hướng tới việc phòng chống dịch, thích ứng với đại dịch covid-19.

Việt Nam nên bỏ thông điệp 5K, vì nó có những nhược điểm như:

Thứ nhất:

Hướng dẫn khoảng cách 2 mét, có từ thời cựu phó Tổng thống Mỹ Mike Pence; không còn phù hợp để đối phó với biến thể delta covid-19, lây qua đường không khí.

Quan sát từ thực tiễn, Touted24 thấy có khu dân cư; họ đăng rào chắn tự quản, rồi đặt ghế ngồi cách nhau từ 1,5 – 2 m, để tụm 5 tụm 3 hóng mát nói chuyện; mà không có ai đeo khẩu trang cả.

Ở điểm quan sát này, thì thấy nhân viên y tế thường xuyên đến khu này lấy mẫu test rất nhiều lần.

Thứ hai:

Thông điệp 5K, làm cho việc hướng dẫn, tuyên truyền không còn đi vào thực chất của vấn đề; nhất là đối với sinh hoạt tại khu dân cư.

Lúc nào cũng nghe báo đài nói về 5K, còn 5K như thế nào thị họ rất ít nói.

Như vậy, họ thường dùng từ 5K để nói cho nhanh gọn, đỡ nhọc nhằn, ít tốn công sức; để khỏi phải hướng dẫn 5K là như thế nào…vv.

Bởi vì, việc trình bày 5K là như thế nào? Là cả một vấn đề đòi hỏi rất chi tiết, cặn kẽ và công phu; nên cần có quỹ thời gian tương xứng, và cách thức hướng dẫn phù hợp; thì người dân họ mới nghe theo.

Vì vậy, hãy nói cụ thể khẩu trang, tụ tập, khử khuẩn, …vv; là như thế nào? Và nên không dùng từ 5K để trình bày với dân chúng nữa.

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) dịch chuyển cơ cấu SXKD sang dịch vụ mềm:
Tập đoàn Hoa sen (HSG) hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch bệnh covid-19; ngài ra còn hỗ trợ trang thiết bị y tế chuyên dùng cho các bệnh viện, hơn 100 tấn thực phẩm thiết yếu...vv. Nguồn ảnh: HSG

1- Khẩu trang - trong chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Trong môi trường bình thường: đeo khẩu trang bắt buộc khi có tiếp xúc gần trong phạm vi 5 mét để phòng ngừa.

Trong môi trường dịch bệnh: đeo khẩu trang bắt buộc khi tham gia giao thông; tại nơi làm việc hoặc sinh hoạt trong cộng đồng, xã hội.

Vì, virus delta covid-19 lây qua đường không khí; nên không được phép quy định cự ly an toàn.

Ưu tiên giãn cách mật độ tối ưu, để khẩu trang có tác dụng bảo vệ:

Chúng ta, cần ý thức rằng: trong môi trường dịch bệnh, mật độ tập trung con người càng cao (trong không gian hẹp), thì mật độ virus Corona cũng tăng lên; tạo áp lực xuyên qua sự bảo vệ của khẩu trang.

Do đó, nguy cơ nhiễm bệnh càng cao (dù vẫn đeo khẩu trang). Điều này có nghĩa là, ưu tiên giãn cách mật độ tối ưu; thì việc đeo khẩu trang mới có tác dụng bảo vệ chủ nhân của nó.

Việc đeo khẩu trang bắt buộc nêu trên, đều áp dụng cho cả những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng covid-19.

Trong những ngày dịch bệnh covid-19, tác giả Touted24 đeo khẩu trang ngiêm ngặt khi tham gia giao thông. Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

2- Khử khuẩn - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, địa điểm SXKD phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung.

Tại nhà, địa điểm sinh hoạt và làm việc phải có dung dịch sát khuẩn nhanh (tương đương như: gel rửa tay khô); đủ dùng cho nhu cầu vệ sinh cá nhân.

Kinh nghiệm, của chính Touted24 trong phòng chống dịch covid-19; là mỗi lần đi siêu thị, bách hoá; khi về nhà, Touted24 đều dùng gel rửa tay khô, để sát khuẩn cho 2 bàn tay, 2 cánh tay; đồng thời sát khuẩn cho 2 bàn chân và 2 ống cẳng chân. 

3- Khoảng cách (cự ly):

Trong môi trường sinh hoạt xã hội (ở trong nhà và không gian tương tự); mà virus covid-19 Delta lây nhiễm theo không khí.

Thì, với điều kiện đeo khẩu trang nghiêm ngặt; khoảng cách có nguy cơ lây nhiễm cao, là không xác định.

Ở ngoài trời (nếu không đeo khẩu trang), khoảng cách có nguy cơ lây nhiễm cao là dưới 05 m.

Luồng hơi của người bệnh, tồn dư trong không khí:

Đây là kết quả nghiên cứu, từ cách đánh hơi người; của con cún Gấu Trúc nhà mình.

Có nghĩa là, khi một người đã đi qua rồi; thì cái luồng hơi của người đó, vẫn còn lưu lại trong không khí, tại vị trí người đó đã đi qua.

Cún Gấu Trúc, có thể đánh hơi (ngửi thấy luồng hơi người), sau 10 phút ngoài trời.

Khi trời im gió lặng:

Ở ngoài trời, khi trời im gió lặng; một người mang mầm bệnh covid-19, đã đi khỏi vị trí (ước tính dưới 8 phút); thì họ vẫn để lại luồng hơi mang mầm bệnh (có mật độ virus Delta covid-19) trong không khí.

Mà người khác, không đeo khẩu trang tiến vào luồng hơi đó; thì khả năng sẽ bị nhiễm bệnh, khi:

– Có một làn gió nhẹ thổi luồng hơi đó lên người nạn nhân.

– Hoặc, có sự hiện diện của virus Delta covid-19, với mật độ cao; trong luồng hơi của người bệnh để lại.

Khi ở ngoài trời có gió thổi thông thoáng:

Trong điều kiện ở ngoài trời, mà có gió tạt ngang đường, thì thời gian an toàn (ước tính là là sau 1 phút).

Nếu có gió tạt xuôi theo đường, thì thời gian an toàn (ước tính là sau 2 phút, và phụ thuộc tốc độ di chuyển).

Nếu có gió tạt ngược đường, thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm bệnh.

So sánh luồng hơi người với luồng hơi của 1 xe gom rác thải:

Khi một xe gom rác thải, đi ngang qua căn phòng của bạn; thì mùi hôi thối sẽ xộc vô nhà, nếu bạn không kịp đóng cửa lại.

Mùi hôi thối của xe gom rác, sẽ lưu trú trong nhà bạn; với mật độ rất cao (nếu bạn không dùng quạt đẩy nó ra ngoài).

Tuy nhiên, nếu bạn dùng quạt, hoặc ở ngoài trời; thì mùi hôi thối đó cũng tan biến rất nhanh, bởi vì khí carbonic có tỷ trọng riêng nặng hơn không khí.

Tuy nhiên, luồng hơi người mang mầm bệnh; thì có mật độ loãng hơn và nhẹ hơn khí carbonic của xe gom rác thải rất nhiều. Nên, nó sẽ tồn dư trong không khí lâu hơn (ở ngoài trời); hoặc ở trong nhà, mà bạn không có cảm nhận được để dùng quạt thổi đi.

Có thể nhiễm covid-19, từ Luồng hơi của người bệnh, tồn dư trong không khí không?

Vấn đề luồng hơi của người bệnh, còn lưu giữ trong không khí; sẽ giúp giải thích tại sao: có những người giữ khoảng cách cự ly rất nghiêm ngặt; mà vẫn bị nhiễm covid-19.

Đó, có thể  là họ còn chủ quan, hoặc không biết, hay vô tình; mà đi vô phạm vi luồng hơi của người mang mầm bệnh covid-19, còn lưu giữ trong không khí.

Kinh nghiệm xử lý luồng hơi người của Touted24:
Trường hợp 1:

Cửa phòng của Touted24 là mặt tiền đường phố, nó lại sát với cửa ra vô của nhà bên cạnh.

Ứng dụng nghiên cứu luồng hơi của người bệnh; Touted24 đã thiết kế vị trí quạt đứng, từ bên trong thổi ra ngoài. Làm như vậy, Touted24 đã vô hiệu hoá nguy cơ từ các luồng hơi bên ngoài, có thể xộc vô nhà.

Trường hợp 2:

Touted24 đi leo núi thể dục, tuy đường leo núi thì rất ít người (chỉ có một vài người); nhưng khi thấy có người đi cùng chiều phía trước; thì Touted24 dừng lại để tạo khoảng cách an toàn.

Khi thấy có người đi ngược chiều ở phía trước, thì Touted24 nhanh chóng lấy khẩu trang đeo vào cho hết cung đường.

Nếu có gió thổi tạt ngang đường, thì Touted24 tháo khẩu trang ra (mà vẫn an toàn), …vv.

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Cún Gấu Trúc góp sức trong nghiên cứu phòng chống dịch covid-19 - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19. Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

Nên áp dụng nghiên cứu của Touted24, về luồng hơi của người bệnh; để hạn chế đưa người đi cách ly tập trung:

Qua tìm hiểu, chúng ta có thể hiểu sơ bộ rằng:

F0 là người dương tính với virus covid-19.

F1 là người tiếp xúc gần với F0.

F2 là người tiếp xúc gần với F1.

Hình ảnh sinh hoạt, trong khu cách ly tập chung; cho thấy chưa đảm bảo an toàn trước biến thể Delta covid-19:

Touted24, có xem video quay cảnh sinh hoạt trong khu cách ly tập trung; hay phòng chờ để đưa đi cách ly tập trung, được những người trong đó quay và đăng trên mạng xã hội.

Khu cách ly tập trung như vậy, không có tường vách ngăn cách nhau; mà nó là một không gian trống trải, giống như là một hội trường rất lớn để hội họp, sinh hoạt tập thể.

Dù bố trí vị trí nghỉ ngơi cách nhau 2 mét, thì đó cũng là không gian sống tập thể rất lớn; nên việc sinh hoạt, như: đi vệ sinh, đi nhận khẩu phần ăn uống…vv; sẽ không đảm bảo được khoảng cách (cự ly) an toàn đối với biến thể delta covid-19.

Bấm xem: video bên trong một khu cách ly tập trung (đăng trên Facebook của Nguyên Thuỷ), tại đây.

Ảnh chụp màn hình video bên trong một khu cách ly tập trung. Nguồn ảnh: video phát trực tiếp ngày 3/9/2021 của Nguyên Thuỷ trên mạng xã hội Facebook.
Nên hạn chế đưa người đi cách ly tập trung:

Xuất phát từ các đặc điểm và tình huống trên, Touted24 nhận thấy:

a- Nên hạn chế đưa người đi cách ly tập trung, vì môi trường cách ly tập trung; là môi trường dễ lây nhiễm virus covid-19 qua đường không khí nhanh nhất.

b- Điều kiện nhà ở của F0, F1, F2; mà có phòng riêng, đảm bảo khép kín trong sinh hoạt (ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, vệ sinh riêng). Thì, nên cho các đối tượng này tự cách ly tại phòng ở của họ.

Những người tự cách ly này, sẽ được tiếp tế lương thực thực phẩm, dịch vụ y tế…vv.

Như vậy, vừa đảm bảo cuộc sống cho họ; vừa tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu cách ly tập trung.

Hạn chế đưa người đi cách ly tập trung, khi người dân trở về quê ở Miền Tây:

Đối với tình huống: người dân làm việc tại các tỉnh miền Đông Nam bộ; trở về quê miền Tây hiện nay (từ 01/10/2021).

Các địa phương, cần tổ chức tiếp nhận hết; đồng thời triển khai test nhanh và cho họ về cách ly tại nhà, mà không nên đưa vào các khu cách ly tập trung.

Đây chính là thời điểm, và cơ hội tổ chức test nhanh rất hiệu quả; cần phải tận dụng ngay, nó sẽ mang lại lợi ích cho toàn cục rất tốt.

Cần phản ứng mau lẹ và linh hoạt; để biến cái bất lợi thành thắng lợi, tạo chuyển biến tốt.

4- Tập quán sinh hoạt họp nhóm, tụ tập:

Tụ tập, tụm 5 tụm 3; hay họp nhóm ngồi hóng mát, nói chuyện, ăn nhậu, chơi bài,…vv. Đây là, tập quán sinh hoạt lâu đời giữa các gia đình hàng xóm, bạn bè, …vv; qua lại với nhau.

Touted24 quan sát thấy, vừa nới lỏng giãn cách; đã có hiện tượng ngồi họp nhóm, gặp mặt trở lại từ 3 – 10 người; mà không ai đeo khẩu trang cả.

Họp nhóm lại đá bóng thể thao tự phát; rõ ràng là: đá bóng thì phải thở mạnh, nên không thể đeo khẩu trang được.

Những hiện tượng này, là khi đi đường nhìn thấy; chứ không thể chụp hình để minh chứng bằng hình ảnh được.

Tập quán sinh hoạt tụ tập này, thì virus covid-19 rất khoái khẩu.

Cho nên, ngay cả những người đã tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin; cũng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần.

Rất khó kiểm soát và thay đổi tập quán sinh hoạt.

Vấn đề tập quán sinh hoạt trong dân cư, là rất khó kiểm soát; trừ khi các hoạt động tụ tập có tổ chức theo quy định của cơ quan chức năng. Còn trong sinh hoạt xã hội tại khu dân cư, gia đình, hàng xóm, bạn bè là rất khó kiểm soát.

Đa số người dân có ý thức phòng chống dịch covid-19 rất tốt. Nhưng không loại trừ, một số ít người dân thiếu ý thức trong việc tụ tập; họp nhóm trên phạm vi của một địa phương hay toàn quốc; thì nguy cơ sẽ làm thành quả chống dịch bị suy yếu, dịch bệnh có thể  kéo dài hay bùng phát mạnh trở lại.

Cho nên, việc rèn giũa ý thức phòng chống dịch cho người dân; là một yêu cầu thường xuyên, liên tục.

Con phố này bị phong toả covid-19 hơn 1 tháng (ảnh chụp ngày đầu tiên, lúc 07h24', ngày 31-Jul-2021). Nguồn ảnh: Luoitraivesau.
Họ thay đổi khi đã trải nghiệm phong toả covid-19:

Mỗi chiều đi thể dục leo núi, Touted24 quan sát thấy một con phố; mà người dân có tập quán sinh hoạt tụm 5, tụm 3; nhưng không ai đeo khẩu trang cả.

Thế rồi, con phố này bị phong toả covid-19 hơn 1 tháng mới được dỡ bỏ. Và nay, đi ngang qua, nhìn thấy ai đứng trước nhà cũng đeo khẩu trang rất nghiêm chỉnh.

Thành quả đó, là do họ đã trải nghiệm qua nỗi khổ; do bị phong toả, và covid-19 đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt của bọn họ.

Cần khuyến khích mọi người sinh hoạt, tập thể dục, chơi thể thao có định hướng giãn cách.

5- Khai báo y tế - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Một cảnh xếp hàng kiểm soát phiếu đi chợ (bách hoá), ngày 13-Aug-2021 - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 – Việt Nam. Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

6- Hạn chế đi siêu thị bách hoá, không nên phát phiếu đi siêu thị bách hoá.

Theo nghiên cứu của chính Touted24, và phản ánh của một số người khác; trước đại dịch covid-19, mỗi lần Touted24 đi siêu thị về, thì đều bị nhiễm bệnh cúm nội địa.

Nhưng sau khi bùng phát dịch covid-19, mỗi lần đi siêu thị; Touted24 đều đeo khẩu trang nghiêm ngặt, kết quả là không bị nhiễm bệnh cúm nội địa nữa.

Điều đó, đã chứng tỏ rằng: Siêu thị & bách hoá, là môi trường tốt nhất, để virus cúm lưu trú; từ đó, lây nhiễm bệnh cho con người.

Bởi vì, không gian trong siêu thị là khép kín; cộng với nhiệt độ của máy lạnh, chính là môi trường lý tưởng cho virus cúm các loại lưu trú.

Tác giả Touted24 trong một lần cầm phiếu đi chợ (bách hoá) duy nhất (ngày 13-Aug-2021) - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 – Việt Nam. Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

Touted24 với những lần đi bách hoá mua thực phẩm tích trữ, và phiếu đi chợ:

Trong đợt dịch lần thứ 4 bởi Delta covid-19, Touted24 có vài lần đi siêu thị, bách hoá mua đồ tích trữ; trong đó có một lần đầu tiên (cũng là lần duy nhất) được phát phiếu đi chợ.

Mỗi lần đi vô bách hoá đều đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm có kiếng che mặt; nhưng về nhà thì đôi bàn chân và cổ chân cứ nóng lên hầm hập kéo dài qua ngày hôm sau; Touted24 phải áp dụng các biện pháp xử lý an toàn cho hiện tượng này, và quyết định không đi siêu thị bách hoá trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh nữa.

Nếu cần thiết, phải đi siêu thị bách hoá trong đại dịch; thì Touted24 khuyến cáo: nên mua hàng thiết yếu một lần, cho đủ dùng trong khoảng 3 tháng.

Hoặc chuyển qua mua hàng online, hay tại các tiệm tạp hoá gần nhà.

7- Kinh nghiệm: hạn chế tiếp xúc gần, với khách du lịch; để phòng chống lây nhiễm virus cúm các loại.

Đây là kinh nghiệm của chính Touted24:

Trong 2 năm: 2015 – 2016, chiều nào, Touted24 cũng dẫn con cún Vàng đi dạo bãi biển (Bãi Sau, Vũng Tàu); đi dạo bờ biển trên đường Hạ Long (VT).

Có một hiện tượng thường xuyên xảy ra, đó là cả chủ và cún Vàng thường hay bị nhiễm bệnh cúm nội địa; do tiếp xúc gần với rất nhiều du khách từ các tỉnh thành khác du lịch đến Vũng Tàu. 

Khoảng nửa cuối năm 2016, thành phố có chủ trương cấm dắt chó xuống bãi biển; nên Touted24 đành chuyển hướng dắt chó đi dạo núi trên đường Viba (núi Lớn, VT).

Trên đường núi này, thì chỉ tiếp xúc gần với người dân địa phương đi tập thể dục; và kỳ lạ thay, từ đó cả chủ và cún Vàng đều không bị nhiễm bệnh cúm nội địa nữa (trừ những lần đi siêu thị).

Touted24 đã đúc kết được kinh nghiệm từ đó; và khi xảy ra dịch bệnh covid-19, Touted24 thường đứng tránh (không tiếp xúc gần) với khách du lịch nữa.

8- Chợ, siêu thị bách hoá; nên kết hợp các hình thức bán hàng: vừa cố định, vừa di động vừa online.

Trong giai đoạn đại dịch covid-19, Touted24 đặt mua thực phẩm online tại các siêu thị; theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Nhưng thực sự, là hệ thống web của siêu thị hiển thị thông báo từ chối đặt hàng online; nên không lần nào đặt mua được thực phẩm online từ các siêu thị. Trong khi tất cả các chợ truyền thống đã bị đóng cửa.

Vì vậy, trong đại dịch covid-19 cao điểm, và sau khi nới lỏng giãn cách xã hội; Cần công nhận, cho phép và khuyến khích các mô hình dịch vụ bán hàng dưới đây; vì chúng giúp phân tán và giãn cách xã hội rất hiệu quả.

Mô hình bán thực phẩm thiết yếu trong nhà, đã được chứng minh có hiệu quả cao, trong thực tế:

Mô hình này, đã được khẳng định trong giai đoạn đỉnh cao, của đại dịch covid-19: “ai ở đâu, ở yên đó”.

Rõ ràng là: Touted24 đã hết thực phẩm tích trữ, mà phải chấp hành tiếp theo “ai ở đâu, ở yên đó”; thì người dân sẽ sống bằng gì?

Vì vậy, nên cho phép và khuyến khích người dân bán hàng hoá, thực phẩm thiết yếu trong nhà; đảm bảo sao cho người dân đi ra khỏi nhà từ 100 – 200 mét, là có thể mua được thực phẩm và hàng hoá thiết yếu.

Trong những ngày cao điểm chấp hành chủ trương: "ai ở đâu ở yên đó"; thì Sản phẩm cá nục chuối, được người bán hàng đi xe mô tô giao tận cửa nhà cho Touted24. Hình chụp sáng ngày 30-Aug-2021; với giá bán 30.000 đ/kg. Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

Một số mô hình bán hàng phổ biến khác, trong đại dịch covid-19; đã được chứng minh có hiệu quả cao, trong thực tế:

Mô hình xe mô tô bán hàng di động tận nhà:

Đây là một mô hình hoạt động rất hiệu quả; trong lúc cao điểm của đợt dịch thứ 4 (do virus Delta Covid-19) vừa qua.

– Mô hình “đưa chợ ra phố”:

Đây cũng là mô hình linh hoạt, nhưng mức độ phổ biến chưa nhiều; người dân vẫn còn phải đi cả cây số (hoặc hơn) mới tới chợ này.

Mô hình bán hàng hoá thực phẩm thiết yếu ven đường phố:

Đây là mô hình đang hoạt động rất tốt, kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội.

– Mô hình xe ô tô bán hàng di động:

– Mô hình các nhóm bán hàng online trên Facebook:

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Hình ảnh lấp biển tại vịnh Bãi Trước (Vũng Tàu), ảnh chụp ngày 15/10/2019 (ngay trước đại dịch covid-19). Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

9- Không nên đào phá cảnh quan thiên nhiên, để phát triển hạ tầng kinh tế du lịch:

Theo nghiên cứu của Touted24, có sự tương quan giữa cảnh quan thiên nhiên với hệ miễn dịch của cơ thể của con người.

Một người thường xuyên, được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên đẹp; điều đó sẽ kích thích hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể phát triển tốt; giúp sinh ra các kháng thể, để chống lại các mối đe dọa của bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus.

Trong trường hợp cảnh quan thiên nhiên bị đào phá, mà con người thường xuyên phải nhìn thấy; thì sẽ gây hậu quả làm cho hệ miễn dịch của con người kém đi, các cảnh quan nhân tạo cũng như vậy.

Hình ảnh xe tải đổ đá lấp biển tại vịnh Bãi Trước (Vũng Tàu), ảnh chụp ngày 15/10/2019, lúc 17h18' (ngay trước đại dịch covid-19). Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

Hiện tượng cảnh quan đảo Hòn Tre (trong vịnh Nha Trang)

Đảo hòn Tre, được ví như là một đảo Ngọc của Vịnh Nha Trang, bởi vẻ đẹp hoang sơ nguyên sinh của đảo.

Nhưng nay, nhìn thấy cảnh quan thực tế của Đảo Hòn Tre, thì vẻ đẹp hoang sơ đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Điều đó, khiến cho những người thích chiêm ngưỡng, ngắm cảnh quan thiên nhiên từ đảo Hòn Tre; có thể thất vọng.

Vịnh Nha Trang đẹp, bởi vẻ đẹp hoang sơ nguyên sinh của đảo; liệu có bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của đảo Hòn Tre được nữa hay không?

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Đảo Hòn Tre, từ phía Bắc nhìn vào khu vực đào phá lớn nhất; để đối chiếu với hình vệ tinh của google maps. Nguồn ảnh: Luoitraivesau. Hình chụp lúc 17h31, ngày 19-Aug-2021.
Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Hình ảnh xẻ thịt một dãy núi trên đảo Hòn Tre (trong Vịnh Nha Trang); để phát triển các dự án, người ta đã đào cắt ngang một dãy núi. Nguồn ảnh: Google maps lúc 11h12, ngày 05-Oct-2021.

Không còn gì để nói, về hành vi đào phá cảnh quan thiên nhiên thô bạo.

Chung quy lại, Những vụ đào phá cảnh quan thiên nhiên lớn như thế này; dù có được chính quyền cấp phép hay không cấp phép; cũng vẫn là hành vi đào phá cảnh quan thiên nhiên thô bạo.

Nếu có một vụ đào phá cảnh quan thiên nhiên lớn trót lọt; thì hậu quả xảy ra là sẽ không kiểm soát được những vụ đào phá cảnh quan thiên nhiên nhỏ (dạng ăn theo).

Các bạn thấy đấy, chúng ta không nên làm giàu mà bất chấp tất cả, nhất là hành vi đáo phá cảnh quan thiên nhiên thô bạo.

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Hình ảnh đào phá một dãy núi trên đảo Hòn Tre (trong Vịnh Nha Trang); để phát triển các dự án, người ta đã đào cắt ngang một dãy núi. Nguồn ảnh: Google maps lúc 11h12, ngày 05-Oct-2021.

Giả thuyết về người ngoài hành tinh bắn virus covid-19 vào trái đất; để trừng phạt loài người trong việc đào phá cảnh quan thiên nhiên:

Có hay không, việc người ngoài hành tinh bắn virus covid-19 vào trái đất; để trừng phạt loài người trong việc đào phá cảnh quan thiên nhiên.

Quả thực, quy mô đào phá cảnh quan thiên nhiên trên trái đất; do loài người gây ra là rất lớn.

Cho nên có cơ sở, cho mối tương quan giữa sự huỷ diêt cảnh quan thiên nhiên của loài người; với sự trừng phạt loài người của virus covid-19.

Người ngoài hành tinh có năng lực siêu phàm, để trừng phạt loài người; là có cơ sở rất cao.

Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết tưởng tượng của Touted24; khi rất đau lòng nhìn thấy cảnh quan thiên nhiên bị đào phá, với quy mô rất lớn.

10- Những dịch vụ kinh doanh, có nguy cơ lây nhiễm cao:

Nhà hàng, Quán nhậu, Bar, Tiệm game net; Rạp chiếu phim, Vũ trường, sự kiện thể thao sự kiện văn nghệ…; mà có hình thức tụ tập, tiếp xúc gần; thì, kể từ khi khống chế được dịch bệnh, biện pháp nới lỏng hoạt động nên từ từ, không nóng vội.

Ngoại trừ các hoạt động thể thao, tụ tập có tổ chức; và tuân thủ theo các điều kiện quy định của cơ quan chức năng. Đồng thời, cơ quan chức năng có thể kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động đó.

Trong trường hợp dịch bệnh covid-19 bùng phát trở lại, thì phải dừng hoạt động ngay.

Bởi vì, đây là các hoạt động có tính chất tụ tập, tiếp xúc gần; nên nguy cơ lây nhiễm covid-19 là rất cao.

11- Quy hoạch giãn cách dân cư đô thị - trong Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Nhà ở: quy hoạch & định hướng giãn cách dân cư. Hạn chế nền nhà ở có diện tích dưới 30 m2 trong thành phố,…vv.

C- Tiêu chí định hướng dịch vụ y tế cố định và di động.

1- Cơ giới hoá lấy mẫu xét nghiệm, chống sức ì cho hệ thống.

Tướng đánh trận covid-19, là tướng phải biết làm tăng năng suất lao động cho hệ thống. Do đó, tướng đánh trận covid-19 phải biết cơ giới hoá trong việc lấy mẫu xét nghiệm.

Không nên dồn lực lấy mẫu tràn lan, mà nên mở chiến dịch lấy mẫu ở những khu vực có nguy cơ cao. Nhanh chóng kết thúc chiến dịch lấy mẫu, không để kéo dài gây phiền hà.

Nhờ có xe cơ giới lấy mẫu, nên đánh đâu gọn đó; giúp giảm tần suất lấy mẫu, không bị chồng lấn tần suất lấy mẫu (như việc đặt bàn lấy mẫu hiện nay).

Hình ảnh một bàn lấy mẫu xét nghiệm covid-19 (lúc 18h00, ngày 08-Aug-2021). Nguồn ảnh: Luoitraivesau.

Đặt bàn lấy mẫu dễ gây sức ì, và có thể chồng lấn tần suất lấy mẫu:

Việc đặt bàn lấy mẫu, nó tạo sức ì rất lớn; ê kíp đặt bàn lấy mẫu chỗ nào, thì lần sau họ lại đặt bàn ngay chỗ cũ; chỗ nào êm thì họ thích đặt bàn chỗ đó hơn (nên dễ tạo ra sự chồng lấn tần suất lấy mẫu).

Mặc dù về sau, khi tích cực họ có linh hoạt di chuyển bàn lấy mẫu; đặt bàn lấy mẫu chỗ này khoảng 1 – 2 tiếng, thì họ di chuyển bàn qua điểm khác để lấy mẫu; nhưng như vậy vẫn gây phiền hà khi người dân phải di chuyển xa nhà; và không bảo đảm việc lấy đủ mẫu cần lấy. 

Còn lúc không tích cực thì việc đặt bàn lấy mẫu lại tạo sức ì trở lại.

Kết hợp xe cơ giới lấy mẫu, giúp loại bỏ sức ì:

Đưa xe cơ giới vào lấy mẫu, sẽ tăng tính di động và tính linh hoạt, loại bỏ được sức ì cho hệ thống; tránh bớt được sự lãng phí công sức và thời gian.

Ngoài những xe lấy mẫu xét nghiệm được sản xuất chuyên dụng (còn hạn chế về số lượng); tướng đánh trận covid-19 cần phải biết trưng dụng xe khách, để cải biến công năng thành xe lấy mẫu xét nghiệm.

Mỗi xe lấy mẫu xét nghiệm được bố trí 2 ê kíp thay phiên nhau cứ mỗi 30 phút; mỗi ê kíp lấy mẫu gồm 3 người (Người lấy mẫu, người giữ mẫu, người ghi chép).

Không nên lấy mẫu theo danh sách định sẵn, xe lấy mẫu cứ tiến theo đường phố; lấy mẫu tuần tự từng nhà (kể cả nhà trong hẻm sâu 100m trở lại). Nhà trong hẻm ở xa hơn, thì tăng cường một kíp đi bộ vô từng nhà để lấy mẫu.

Nhân viên đi lấy mẫu cần chủ động, linh hoạt và di động; nhằm loại bỏ sức ì:

Nhân viên đi lấy mẫu, thì nên chủ động và linh hoạt đến từng nhà, từng căn hộ để lấy mẫu.

Nên hạn chế sắp bàn ra ngồi ì một chỗ, để rồi mọi người dân phải di chuyển hàng trăm mét đến bàn lấy mẫu; có lúc dồn ứ đông người.

Đối với các khu chung cư cao tầng, tổ chức cho các ê kíp đi thang máy đến từng căn hộ để lấy mẫu.

Những đối tượng nên hạn chế tần xuất lấy mẫu (bắt buộc), để xét nghiệm covid-19:

Những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng covid-19:

Nên hạn chế tần xuất lấy mẫu (bắt buộc), để xét nghiệm covid-19; đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng covid-19.

Trong trường hợp họ phải giao tiếp, làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao; như: tài xế xe tải, công nhân làm việc trong nhà máy, …vv. Thì có thể giãn tần xuất lấy mẫu, có thể là (15 ngày, 20 ngày, 30 ngày)/ lần.

Ngoại trừ những trường hợp cần lấy mẫu đầy đủ, để xét nghiệm covid-19; như: tài xế xe khách, tiếp viên tàu khách, tiếp viên hàng không, …vv.

Những người chỉ làm việc online, ít giao tiếp bên ngoài, ý thức phòng dịch cao:

– Những người thường xuyên làm việc online tại nhà, ít quan hệ trực tiếp với bên ngoài; hoặc chủ yếu chỉ mua hàng online, ý thức tự phòng chống dịch bệnh cao. Thì cũng nên hạn chế tần xuất lấy mẫu (bắt buộc), để xét nghiệm covid-19; đối với những người này.

– Những người lớn tuổi, ít giao tiếp với bên ngoài; hay những người sống khép kín, ý thức cao,…vv; cũng thuộc đối tượng, nên hạn chế tần xuất lấy mẫu (bắt buộc), để xét nghiệm covid-19.

– Cần phải có quy chuẩn, để công nhận kết quả test nhanh covid-19, do người dân tự thực hiện.

2- Báo cáo dữ liệu covid-19 cần khách quan, trung thực và kịp thời.

Tướng đánh trận covid-19 giỏi, là tướng phải có trong tay báo cáo covid-19, đồ thị covid-19; được cập nhật một cách khách quan, trung thực, kịp thời.

Bởi vì, không có báo cáo covid-19 được cập nhật một cách khách quan, trung thực, kịp thời; thì tất nhiên sẽ không có được tướng đánh trận covid-19 giỏi.

Báo cáo khách quan là chỉ tuân theo chuyên môn, nghiệp vụ; mà không bị chi phối bởi bất cứ loại quyết định nào làm sai lệnh dữ liệu báo cáo. 

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Trường hợp khoảng 150.000 ca F0, dương tính covid-19; kết quả của test nhanh tại Sài Gòn (từ 20/8/2021 - 27/9/2021). Nguồn trích dẫn: báo tuổi trẻ online.

Trường hợp khoảng 150.000 ca F0, dương tính covid-19; kết quả của test nhanh tại Sài Gòn:

Trường hợp khoảng 150.000 ca F0, dương tính covid-19; kết quả của test nhanh tại Sài Gòn (từ 20/8/2021 – 27/9/2021).

Nguồn dữ liệu này, chưa được Bộ Y tế công bố kịp thời trên hệ thống dữ liệu covid-19 quốc gia. Đây chính là sự lãng phí công sức và nguồn lực rất lớn.

Bởi vì, nếu số liệu này được công bố kịp thời; nó sẽ giúp cho tướng đánh trận covid-19, và người dân; có nhận thức đúng vấn đề mà điều chỉnh phòng chống covid-19.

Dữ liệu báo cáo không kịp thời như thế này, cho thấy chúng ta chưa có tướng đánh trận covid-19 giỏi.

Mặt khác, nó cũng làm cho các đồ thị biểu diễn covid-19, phản ánh không đúng thực tế.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn:

Tại đây: tuoitre.vn 27/09/2021 13:25 GMT+7

Tại đây: zingnews.vn Thứ ba, 28/9/2021 10:14 (GMT+7)

Trường hợp khoảng 150.000 ca F0, dương tính covid-19; kết quả của test nhanh tại Sài Gòn (từ 20/8/2021 - 27/9/2021). Nguồn trích dẫn: báo Zingnews.

3- Y tế cần di động, để kiểm soát và điều trị F0 tại nhà.

Xét về nguyên lý, là không nên đưa F0, F1, F2 đi cách ly tập trung; theo kiểu sống và sinh hoạt tập thể.

Do biến thể Delta covid-19 lây qua đường không khí, thì phải thay đổi cách xử lý vấn đề cách ly tập trung.

Mãi đến khi được xem video, do những người trong khu cách ly tập trung; phòng chờ đưa đi cách ly tập trung (đăng lên mạng xã hội), thì Touted24 mới đánh giá được; đây là vấn đề cần phải chấn chỉnh lại.

Cần chấn chỉnh lại cách ly tập trung, khi tình thế thay đổi:

Tức là tình thế đã thay đổi một cách căn bản, so với thời kỳ đầu của dịch covid-19.

Thời đó, cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói: giãn cách an toàn là 2 mét; nhưng nay làm như vậy thì không còn đúng nữa, bởi biến thể Delta covid-19, đã lây nhiễm qua đường không khí.

Như vậy, nếu cứ tiếp tục đưa F0, F1 vô khu cách ly tập trung; sẽ gây ra rủi ro lây nhiễm bùng phát trong khu cách ly tập trung.

Vì vậy, Y tế phải di động để kiểm soát và điều trị F0 tại nhà. Cách làm này, thì Sài Gòn đã làm tốt trong thời gian vừa qua; cần phổ biến qua các tỉnh thành khác.

4- Các bệnh viện nên chuẩn bị thật tốt, để tiếp nhận các ca F0 chuyển bệnh; đến mức cần phải nhập viện:

Việc điều trị và chăm sóc các ca F0 dương tính với covid-19 tại nhà, đã giúp giảm tải rất nhiều cho các bệnh viện; và các khu cách ly tập trung.

Cho nên, trọng tâm của các bệnh viện là sẵn sàng tiếp nhận điều trị các ca F0 cần nhập viện; để được chăm sóc và điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, các bệnh viện cũng cần hỗ trợ về kinh nghiệm, tư vấn, hướng dẫn chuyên môn; cũng như luân chuyển nhân viên, để tăng cường cho lực lượng y tế di động; trong điều trị ca F0 dương tính covid-19, tại nhà.

Ảnh hưởng của thời tiết:

Trong những ngày cuối tháng 9, tháng 10 và tháng 11/2021; tình hình mưa bão có thể tăng cường trên diện rộng cả nước; qua đó, bụi bặm ngoài trời sẽ được tẩy uế sạch sẽ; đồng thời lượng virus covid-19 trong không khí ngoài trời sẽ bị cuốn trôi và tiêu diệt bớt.

Thời tiết, khí hậu mát mẽ tự nhiên, sẽ giúp tăng cường sức đề kháng bệnh tật cho con người; nên số bệnh nhân khỏi bệnh sẽ tăng lên nhiều hơn, ca nhiễm bệnh cũng có thể giảm theo.

Tuy nhiên, lượng virus covid-19 ở trong không gian nhà; lưu trú trên cơ thể con người vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao.

5- Tiêm vắc xin (chích ngừa) phòng covid-19.

Do tính chất bảo quản vắc xin trong môi trường động lạnh; nên các điểm tiêm phòng vắc xin được tổ chức tập trung ở những địa điểm thích hợp.

Mục tiêu đối tượng tiêm vắc xin phòng covid-19:

Mục tiêu tiêm 2 mũi vắc xin phòng covid-19, đạt tỷ lệ 70 % dân số; dành cho những đối tượng ưu tiên trong chiến lược sống chung với covid-19.

Còn lại khoảng 30 % dân số có thể  thuộc diện trì hoãn tiêm vắc xin phòng covid-19. Do những người này thuộc diện ít nguy cơ bị lây nhiễm covid-19.

Những đối tượng nên ưu tiên tiêm vắc xin, trong chiến lược sống chung với virus covid-19:

Ưu tiên 1:

Đó là lực lượng lao động ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề; mà có nhu cầu phải đi lại, giao tiếp trực tiếp với nhiều người.

Ưu tiên 2:

Những người đang có bệnh nền, phụ nữ đang mang thai, …vv.

Những đối tượng có thể trì hoãn tiêm vắc xin phòng covid-19:

– Những người thường xuyên làm việc online tại nhà, ít quan hệ trực tiếp với bên ngoài; hoặc chủ yếu chỉ mua hàng online, ý thức tự phòng chống dịch bệnh cao.

– Những người lớn tuổi, ít giao tiếp với bên ngoài; hay những người sống khép kín, ý thức cao,…vv.

Những người trên, thuộc diện ít nguy cơ bị lây nhiễm covid-19.

6- Về thời gian hiệu lực của vắc xin mRNA:

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: voatiengviet.com

Theo tin VOA ngày 07-Oct-2021, thì 2 báo cáo dưới đây; còn có sự khác biệt về thời gian hiệu lực của cắc xin phòng covid-19.

Vấn đề này, sẽ còn là đề tài của nhiều báo cáo tiếp theo.

Cho nên, các quốc gia cần có sự chuẩn bị, dự phòng cho việc tiêm vắc xin phòng covid-19 mũi thứ 3; và không loại trừ khả năng cần tiêm phòng tái tục hằng năm. 

Theo đánh giá của Viện Y tế Quốc gia (ISS) Italia:

“Bảy tháng sau khi tiêm liều thứ nhì, hiệu nghiệm các vaccine mRNA ngừa COVID; không giảm trong dân số tổng quát tại Ý; giảm một chút nơi một số đối tượng cụ thể, theo Viện Y tế Quốc gia (ISS) ngày 6/10.

Phúc trình do ISS và Bộ Y tế chỉ đạo đánh giá dữ liệu, tính tới ngày 29/8; từ hơn 29 triệu người đã chích hai liều vaccine mRNA, như vaccine của Pfizer và Moderna.

ISS nói, trong dân số tổng quát, sự hiệu nghiệm của vaccine chống lây nhiễm sau 7 tháng vẫn ở mức 89%; hiệu nghiệm chống nhập viện, và tử vong nửa năm (sau khi chích mũi thứ nhì); lần lượt ở mức 96%99%“.

Một cuộc nghiên cứu do Pfizer thực hiện:

“Một cuộc nghiên cứu, do Pfizer thực hiện; đăng trên tạp chí y khoa Lancet, hôm 4/10 nói: hiệu nghiệm của vaccine Pfizer; trong việc ngừa lây nhiễm, nửa năm sau khi tiêm mũi thứ nhì, giảm từ 88% xuống còn 47%“.

Thời hiệu bảo vệ của vắc xin, có thể phụ thuộc vào môi trường phòng chống dịch, độ tuổi; và cơ địa của từng người.

“Tại Ý, mọi người phải đeo khẩu trang trong môi trường kín. Trước mùa hè, mọi người phải đeo khẩu trang cả ở ngoài trời.

Những quy định nghiêm ngặt vẫn giữ nguyên, nên có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Theo báo cáo của ISS, với những người miễn nhiễm yếu; 28 ngày sau liều thứ hai, thì sự bảo vệ của vaccine trong việc chống lây nhiễm giảm đi; và giảm ít hay nhiều tùy theo loại bệnh nào làm yếu hệ thống miễn dịch.

Hiệu nghiệm vaccine nơi những người trên 80 tuổi, và những người trong nhà dưỡng lão; cũng giảm nhẹ nhưng vẫn trên 80%, ISS nói”.

So sánh hiệu lực bảo vệ của vắc xin mRNA, giữa 2 biến thể Alpha và Delta:

“So với thời của biến thể Alpha, với giai đoạn hiện nay của biến thể Delta; sự hữu hiệu chống lây nhiễm, giảm từ 84,8% xuống còn 67,1%; trong khi bảo vệ chống nhập viện, giảm từ 91,7% xuống còn 88,7%”.

7- Thuốc tây điều trị covid-19 - trong Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Khi các công ty dược phẩm trên thế giới sản xuất được thuốc đặc trị covid-19, dưới dạng viên uống; sản phẩm được sản xuất đại trà và bày bán rộng rãi, thì bệnh covid-19 sẽ chuyển sang trạng thái như bệnh cúm thông thường.

Theo tin VOA, tính đến ngày 05-Oct-2021; ở Châu á, đã có Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia đang thảo luận; hoặc thương lượng với công ty dược phẩm Mỹ Merck & Co để mua liệu trình thuốc viên Molnupiravir chống virus covid-19 (đang thử nghiệm).

Thuốc viên Molnupiravir, được bào chế có tính năng cài sai lầm vô mã gen của virus; có thể, là thuốc uống dạng viên chống covid-19 đầu tiên, để điều trị cho bệnh nhân covid-19.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: voatiengviet.com

Các nước Châu Á mở chiến dịch đăng ký mua thuốc viên Molnupiravir; nguồn trích dẫn: VOA.

Xin phê duyệt thuốc Molnupiravir tại Nhật Bản:

Theo tin NHK, ngày 07-Oct-2021:

“Chi nhánh Nhật Bản, của công ty dược phẩm Mỹ Merck cho biết; sẽ nhanh chóng xin chính phủ phê duyệt một loại thuốc điều trị COVID-19 dạng uống; để có thể cung cấp tại Nhật Bản trước cuối năm nay.

Kyle Tattle, chủ tịch MSD, công ty con của Merck; và Giám đốc đại diện MSD Shirasawa Hiromichi đã phát biểu như trên với NHK.

Họ cho biết, MSD đang thảo luận với các cơ quan quản lý Nhật Bản; để xin phê duyệt molnupiravir, loại thuốc được bào chế để can thiệp vào khả năng nhân lên của vi-rút corona.

Thứ Sáu tuần trước, Merck thông báo rằng: trong giai đoạn cuối thử nghiệm lâm sàng; molnupiravir cho thấy hiệu quả giúp giảm một nửa nguy cơ nhập viện và tử vong”.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: nhk.or.jp

Thuốc Molnupiravir đang được thử nghiệm có hiệu quả tại Việt Nam:

Trả lời phóng viên báo VnExpress ngày 4/10, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết; hiện chưa có số liệu khoa học thật sự về kết quả thử nghiệm molnupiravir. Tuy nhiên, đánh giá bước đầu, thuốc giúp giảm tải lượng virus tốt.

“Tỷ lệ bệnh nhân nặng phải nhập viện ở TP HCM đã giảm rất nhiều, một phần do kiểm soát y tế tốt; phần khác cũng nhờ một số thuốc hỗ trợ điều trị; như, thuốc kháng viêm, kháng đông, thuốc kháng virus molnupiravir cho F0 nhẹ tại nhà”, Thứ trưởng nói.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: vnexpress.net Thứ hai, 4/10/2021, 13:02 (GMT+7

Molnupiravir giúp giảm tải lượng virus hiệu quả:

Bác sĩ Đào Huy Hiếu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong nhóm Học viện Quân y; tham gia chống dịch ở TP HCM từ hôm 21/8. Ông nhận nhiệm vụ điều trị cho F0 tại nhà, và đánh giá thuốc molnupiravir giúp giảm tải lượng virus hiệu quả:

“Một số bệnh nhân tôi tiếp nhận, có chỉ số nồng độ virus (CT) từ 24-27, sử dụng thuốc trong vòng 1-2 ngày; đã xét nghiệm âm tính”, bác sĩ Hiếu nói. “Cơ số mẫu còn nhỏ, chưa thể đánh giá toàn bộ, song cho thấy thuốc có tác dụng giảm tải lượng virus nhanh”.

Điều kiện dùng thuốc molnupiravir, là F0 18-65 tuổi, triệu chứng nhẹ, ...

Bác sĩ Hiếu cho biết, F0 được dùng thuốc molnupiravir là người có kết quả test nhanh hoặc PCR dương tính; “xác định là người mang virus mới sử dụng thuốc diệt virus”.

Điều kiện dùng thuốc là F0 từ 18-65 tuổi, triệu chứng nhẹ (sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi; mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi); không có dấu hiệu viêm phổi hay thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần/phút, SpO2 trên 96%.

Người tham gia thử nghiệm, sẽ ký cam kết sử dụng thuốc molnupiravir đúng mục đích, đúng hướng dẫn.

Molnupiravir là thuốc kháng virus mới, đang trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng trên thế giới.

túi thuốc C là thuốc kháng virus molnupiravir.

Thuốc Molnupiravir, được Bộ Y tế đưa vào chương trình thí điểm điều trị, có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19; tại nhà và cộng đồng (home-based care), từ cuối tháng 8/2021.

Hơn 26.000 F0 ở TP HCM đang điều trị tại nhà. Họ được phát 3 túi thuốc (A, B, C), tùy tình trạng bệnh lý.

Trong đó, túi thuốc A là những thuốc thông dụng; bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng.

Túi thuốc B, là những thuốc sử dụng hạn chế, trong một số tình huống đặc biệt; bao gồm thuốc kháng viêm corticoid và thuốc kháng đông.

Đặc biệt, túi thuốc C, là thuốc kháng virus molnupiravir.

Ngày 6/10/2021, Bộ Y tế có văn bản đưa thuốc Molnupiravir vào phác đồ điều trị:

Ngày 6/10, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, đưa thuốc molnupiravir vào phác đồ điều trị cùng với hai loại thuốc kháng virus khác là remdesivir, favipiravir. Bộ cũng tiếp tục mở rộng chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà và cộng đồng ở 12 địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu…”.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: vnexpress.net

Thêm một triệu viên thuốc molnupiravir được phân bổ:

Trong hai ngày 6 và 7/10, thêm một triệu viên thuốc molnupiravir được phân bổ đến 10 tỉnh thành nhằm đáp ứng điều trị cho lượng lớn bệnh nhân F0 tại các địa phương. Đây là số thuốc do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB – cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark tài trợ cho Bộ Y tế, là một phần trong kế hoạch tài trợ gần 2 triệu viên thuốc molnupiravir.

Molnupiravir đang được thử nghiệm trên thế giới, chưa được cấp phép (phê duyệt).

Molnupiravir đang được thử nghiệm trên thế giới, chưa được cấp phép (phê duyệt). Tại Việt Nam, thuốc đã thử nghiệm giai đoạn 2 và tiếp tục thử nghiệm giai đoạn 3. Thuốc được Bộ Y tế đưa vào Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng (home-based care).

8- Thuốc trong dân gian hỗ trợ điều trị covid-19.

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19
Tháp nhu cầu (tháp 5 tầng) của Maslow - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19. Nguồn ảnh: internet.

D- Tiêu chí định hướng công khai và minh bạch về chính sách.

– Công khai chủ trương, biện pháp, kế hoạch cho dân chúng biết trước (tối thiểu từ 5 – 8 ngày).

– Tuân thủ (bám sát) Tháp nhu cầu (tháp 5 tầng) của Maslow; trong đó, chú ý tầng thứ 2 (nhu cầu an toàn).

– Cần hạn chế việc cố ý rò rỉ thông tin ra ngoài, trước khi công khai; công bố chính thức chủ trương biện pháp kế hoạch chống dịch.

Vì đây là kẻ hở, lan truyền tin đồn; gây thiệt hại và bức xúc trong đời sống xã hội và nền kinh tế.

Lời bạt - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19.

Đến với tác phẩm của nhà nghiên cứu chiến lược 4T, bạn sẽ thấy an tâm hơn trong trong việc phòng chống dịch covid-19.

Sở dĩ trong chúng ta, còn có những người sợ covid-19 quá mức; đó là, do họ chưa nắm rõ một số nguyên lý hoạt động, được đúc kết từ thực tiễn. Cũng do, chúng ta chưa sử dụng tối ưu các nguồn lực hiện có; cũng như tia hy vọng từ nguồn lực trong tương lai gần.

Nếu bạn là một người có tâm lý sợ hãi covid-19 quá mức, bạn có thể có những quyết định thiếu sáng suốt; điều đó, có thể gây thiệt hại cho những người xung quanh.

Chiến lược 4T, giúp bạn chuyển bất lợi thành thắng lợi:

Tác phẩm chiến lược 4T tuy không dài, không quá chi tiết; nhưng có đủ cấu phần cơ bản; giúp bạn chuyển bất lợi thành thắng lợi, trong tầm tay của bạn.

Đặc biệt, chiến lược 4T sẽ giúp bạn lý giải; tại sao có những người đã thực hiện các biện pháp phòng chống covid-19 rất nghiêm ngặt; mà vẫn bị nhiễm covid-19. Hoặc Chiến dịch chống covid-19 tốn kém, kéo dài…vv.

Có thể tóm lược các nguyên nhân vắn tắt, từ những nội dung đã trình bày bên trên, là do:

– Hệ thống siêu thị, bách hoá có hệ thống máy lạnh; bạn chỉ nên đến đây, khi đã tiêm phòng 2 mũi vắc xin; hoặc có trang bị bảo hộ tối ưu, hoặc khi dịch bệnh covid-19 đã hết.

– Chưa tích cực cơ giới hoá việc lấy mẫu xét nghiệm covid-19.

– Duy trì cách ly y tế tập trung quá mức.

– Đi vào luồng hơi của người bệnh còn tồn dư trong không khí.

– Áp dụng chỉ dẫn khoảng cách an toàn 2 mét, có từ thời cựu phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, …vv.

Nhận định về triển vọng chấm dứt đại dịch covid-19:

Với năng lực nghiên cứu, tốc độ sản xuất vắc xin và thuốc đặc trị covid-19 như hiện nay; cũng như dự kiến trong năm 2022.

Touted24 nhận định, đại dịch covid-19 sẽ được khống chế trên phạm vi toàn thế giới; trong khoảng tháng 6 năm 2022.

Đến khoảng thời gian đó, và thời gian tiếp theo sau đó; dịch bệnh covid-19 vẫn tồn tại, thông qua các môi trường lưu trú của virus cúm covid-19; như: siêu thị, bách hoá, người mang mầm bệnh, …vv.

Dịch bệnh covid-19 vẫn tồn tại, nhưng trở nên ít nghiêm trọng hơn.

Dịch bệnh covid-19 vẫn tồn tại, nhưng không còn nghiêm trọng, bởi các yếu tố sau:

– Bệnh nhân dương tính covid-19 sẽ được điều trị như một bệnh nhân cúm thông thường; nhờ tỷ lệ tiêm vắc xin phòng covid-19 cao, và sự can thiệp kịp thời của thuốc đặc trị covid-19 đã được phổ biến.

– Tỷ lệ những người có bệnh nền đã giảm bớt, nên nguy cơ tử vong do covid-19 ở nhóm người này cũng giảm theo.

Khi đó, người dân có thể; có quyền tự do lựa chọn một trong 3 cách phòng chống covid-19, là:

– Tiêm phòng vắc xin covid-19.

– Sử dụng thuốc đặc trị covid-19.

– Hoặc kết hợp cả tiêm phòng vắc xin và dùng thuốc đặc trị covid-19.

Chiến lược 4T dành cho các bạn quan tâm đến đại dịch covid-19:

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19 – Việt Nam: nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư; cũng dành cho các nhà quản trị virus cúm Vũ Hán: covid-19 (corona), và tất cả các bạn quan tâm đến sức khoẻ cộng đồng (trong nước và quốc tế). 

Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bạn, hẹn gặp lại; chúc bạn thành công!

Tham khảo - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19.

Tham khảo - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19.

Tham khảo - Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Hits: 21

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần - Bố cục nội dung:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần, có bố cục nội dung như sau:

a. Đồ thị tổng quan chuỗi 71 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00′, ngày 26/9/2021:

b. Đồ thị tổng quan chuỗi 64 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00′, ngày 19/9/2021:

c. Đồ thị tổng quan chuỗi 57 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00′, ngày 12/9/2021:

d. Đồ thị tổng quan chuỗi 50 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00′, ngày 05/9/2021:

e. Đồ thị tổng quan chuỗi 43 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30′, ngày 29/8/2021:

Ngày cập nhật mới nhất: 11h51′, ngày 13-Oct-2021.

Bố cục nội dung:

f. Đồ thị tổng quan chuỗi 36 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30′, ngày 22/8/2021:

g. Đồ thị tổng quan 29 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30′, ngày 15/8/2021

h. Đồ thị tổng quan 22 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30′, ngày 08/8/2021.

i. Đồ thị cập nhật biến động ca dương tính covid-19, chuỗi 16 ngày; đến 18h30′, ngày 02/8/2021.

k. Tình hình triển vọng Vắc-xin cho Việt Nam và thị trường chứng khoán.

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Cập nhật: 11h35, ngày 04-Oct-2021.

Tình hình đã thay đổi, Việt Nam bắt đầu giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 01/10/2021.

Nhân dịp này, Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19; đã được Touted24 xuất bản trong ngày chủ nhật (03/10/2021).

Cũng tại ngày này, Touted24 đã dừng (nghỉ) cập nhật đồ thị tốc độ (tăng, giảm) Covid-19; ngày chủ nhật hàng tuần.

Nguyên nhân, do dữ liệu báo cáo của ngành y tế chưa được khách quan; không kịp thời công bố khoảng 150.000 ca F0 test nhanh dương tính covid-19; trên hệ thống dữ liệu quốc gia của Bộ Y tế. Vấn đề này, đã làm cho đồ thị biểu diễn covid-19 chưa phản ánh đúng thực tế.

Tuy nhiên, Touted24 vẫn chờ đợi dữ liệu được công bố chính thức, để hoàn chỉnh lại hệ đồ thị covid-19, nhằm làm tư liệu lịch sử cho việc nghiên cứu covid-19 về sau.

Chiến lược 4T ra đời, để giúp định hướng phát triển mới:

Chiến lược 4T ra đời, nhằm giúp cho các nhà đầu tư có thể hình dung một cách khái quát tình hình Đại dịch covid-19 ở hiện tại và tiến triển trong tương lai như thế nào? cũng như thành tựu của nền y dược thế giới, và triển vọng của thuốc Molnupiravir (một loại thuốc uống dạng viên); sẽ giúp khép lại cuộc khủng hoảng dịch bệnh covid-19.

Định hướng chủ đạo, trong: Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19:

Chiến lược 4T bao gồm 4 tiêu chí, trong đó: Tiêu chí phục hồi sản xuất kinh doanh, là định hướng chủ đạo; là xương sống của chiến lược sống chung với đại dịch covid-19.

Bởi vì doanh nghiệp khoẻ mạnh, thì nền kinh tế mới khoẻ mạnh; từ đó mới đảm bảo nguồn lực để sống chung với đại dịch covid-19.

Mà muốn doanh nghiệp khoẻ mạnh, thì trước tiên phải chăm lo sức khoẻ cho công nhân; và lực lượng lao động.

Chuyển hướng chiến lược: ưu tiên tiêm vắc xin phòng bệnh covid-19, cho người lao động; ở mọi ngành nghề mọi lứa tuổi, trên phạm vi toàn quốc.

Các doanh nghiệp đã thực hiện SXKD 3 tại chỗ, sẽ có ưu thế rất lớn trong duy trì tốt nguồn nhân lực; giữ vững kỷ luật lao động, hạ giá thành SXKD; và tiếp tục trở thành trụ cột, dẫn dắt nền kinh tế.

4T strategy to live with the covid-19 pandemic – Vietnam:

Cập nhật: 11h51′, ngày 13-Oct-2021.

Chiến lược 4T để sống chung với đại dịch covid-19, đã được xuất bản bằng tiếng Anh; theo định dạng video, và được công chiếu lúc 09h15′ (GMT + 7), ngày 13-Oct-2021, trên Youtube.

Khi xem video trên máy vi tính, bạn nên bật phụ đề tự động trong phần cài đặt của video; để thưởng thức đầy đủ hơn; đồng thời cài đặt định dạng video là HD 1080P nhé.

Nhận định của Touted24:

Đồ thị chuỗi 29 ngày (từ 18/7 – 15/8/2021), cho thấy đà tăng của các ca covid-19 đang điều trị (tại nhà & bệnh viện).

Điều đó, rút ra cho nhà đầu tư thấy một xu hướng là; nên lựa chọn đầu tư vào các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động liên tục; thích nghi chung sống với đại dịch covid-19.

Mục đích, là để hoạch định tránh sự bị đào thải đối với vốn đầu tư.

Với chiến dịch tiêm vắc xin và biện pháp giãn cách xã hội…vv, là nhằm kìm hãm tốc độ tăng ca covid-19; tiến tới khống chế và kết thúc dịch bệnh. Nhưng đó là một tiến trình đòi hỏi có khoảng thời gian nhất định, chứ không phải chỉ trong một sớm một chiều.

Cho nên, nhà đầu tư nào mà nhăm nhe (ảo tưởng) chờ hết dịch bệnh hoàn toàn mới an tâm đầu tư; thì thời gian uổng phí sẽ trôi qua chưa thể biết điểm dừng.

Dự báo:

Cập nhật: 21h41′ ngày 19-Sep-2021:

Trong những ngày cuối tháng 9 và tháng 10/2021, tình hình mưa bão có thể tăng cường trên diện rộng cả nước; qua đó, bụi bặm ngoài trời sẽ được tẩy uế sạch sẽ; đồng thời lượng virus covid-19 trong không khí ngoài trời sẽ bị cuốn trôi và tiêu diệt bớt.

Thời tiết, khí hậu mát mẽ tự nhiên, sẽ giúp tăng cường sức đề kháng bệnh tật cho con người; nên số bệnh nhân khỏi bệnh sẽ tăng lên nhiều hơn.

Tuy nhiên, lượng virus covid-19 ở trong không gian nhà, lưu trú trên cơ thể con người vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao.

Mặt khác, do ảnh hưởng mưa gió, việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn; ảnh hưởng này có thể làm cho số liệu báo cáo ca nhiễm covid-19 giảm bớt.

Ghi chú quan trọng:

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam: nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư; cũng dành cho các nhà quản trị virus cúm Vũ Hán: covid-19 (corona), và tất cả các bạn quan tâm đến sức khoẻ cộng đồng (trong nước và quốc tế).

Đồ thị covid-19 này, chỉ có duy nhất trên Touted24. Bạn đọc tra cứu trên bản tin của Bộ Y tế, sẽ không thấy có dạng đồ thị này.

Tướng đánh trận covid-19:

Cập nhật: 21h41′ ngày 19-Sep-2021:

Tướng đánh trận covid-19, cần có 2 thứ này hỗ trợ:

Báo cáo số liệu covid-19:

Báo cáo thì phải khách quan, tổng hợp số liệu, phân loại số liệu; chi tiết số liệu.

Đồ thị covid-19:

Đồ thị covid-19 rất quan trọng cho tướng đánh trận covid-19. Nếu như cầm báo cáo trên tay, thì phải xem xét số liệu tuyệt đối và tương đối; rồi đối chiếu, so sánh qua lại giữa tổng hợp, phân loại và chi tiết nên tốn nhiều thời gian.

Trong khi đó, cầm đồ thị covid-19 trên tay, tướng đánh trận chỉ cần liếc mắt qua; là có thể nhận ra xu hướng diễn biến của dịch bệnh covid-19 ngay.

Tố chất:

Trong khi đánh giặc thì phải biết bắn súng, biết sử dụng xe tăng, máy bay, tàu chiến…vv.

Còn đánh trận covid-19 thì lại khác:

  • Sĩ quan đánh trận covid-19: phải biết lập báo cáo, lập lập đồ thị covid-19.
  • Tướng đánh trận covid-19: phải biết đọc đồ thị covid-19.

Nếu cả 2 thứ này đều thiếu thốn, thì chưa đảm bảo tố chất đánh trận covid-19.

Tồn tại bất cập của ngành Y tế: 150.000 ca F0 (test nhanh dương tính covid-19); tại Sài Gòn chưa được Bộ Y tế công bố.

Nhận xét của Touted24: những tồn tại này (kéo dài từ ngày 20/8/2021 – 27/9/2021); đã không bảo đảm tính cập nhật liên tục và thông suốt của hệ thống báo cáo số liệu.

Tính logic của hệ thống báo cáo dữ liệu đã bị vô hiệu một phần; Từ đó, báo cáo của Bộ Y tế về dịch bệnh covid-19, để phục vụ cho công tác điều hành của chính phủ; đã không chuẩn xác, không đầy đủ, không kịp thời.

Báo cáo của Bộ Y tế về dịch bệnh covid-19, nhằm phục vụ cho sự tham khảo của người dân; và các tổ chức như vậy là chưa tốt.

Bao nhiêu người, bao nhiêu lực lượng dồn về Sài Gòn chống dịch; mà để xảy ra tồn tại bất cập như vậy, thì thật đáng tiếc vô cùng.

Kết quả test nhanh F0 dương tính với COVID-19, tại Sài Gòn:

Cập nhật: 20h58′ ngày 27-Sep-2021:

“Từ ngày 20-8 đến nay, TP ghi nhận khoảng 150.000 trường hợp có kết quả test nhanh; dương tính với COVID-19.

Tuy nhiên, số ca bệnh này, theo ngành y tế TP.HCM, chưa được cấp mã số để quản lý; do hướng dẫn của Bộ Y tế “chỉ cấp mã số cho trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR dương tính”.

Để có cơ sở báo cáo chính thức số ca test nhanh dương tính, Sở Y tế TP; đề nghị Bộ Y tế chấp thuận cho TP công bố người có kết quả test nhanh dương tính được khẳng định là bệnh nhân COVID-19. Đồng thời, cấp mã số cho người có kết quả test nhanh dương tính để TP quản lý bằng mã số quốc gia”.

Bấm xem nguồn trích dẫn, tại đây: tuoitre.vn

150.000 ca F0 (test nhanh) này, chưa được Bộ Y tế công bố:

“Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27-9, một lãnh đạo Sở Y tế TP khẳng định; con số 150.000 này chưa nằm trong tổng số 372.202 trường hợp mắc COVID-19; được bộ công bố từ ngày 27-4 đến nay (cập nhật đến sáng 27-9).

Như vậy, nếu con số này được Bộ Y tế công nhận, số ca mắc COVID-19 của TP; sẽ tăng lên là 522.202 ca (tăng 40% so với số công bố). 

“150.000 ca này, thực tế ngành y tế TP vẫn ghi nhận quản lý đầy đủ lâu nay; bệnh nhân được chăm sóc, phát túi thuốc điều trị bình thường. TP vẫn báo cáo, nhưng việc để được Bộ Y tế cấp mã số công nhận thì chưa” – vị lãnh đạo này nói”.

Nguồn ảnh chụp màn hình, báo Tuổi trẻ.

Nguyên nhân 150.000 ca F0 (test nhanh) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

“Về nguyên nhân, theo vị này, giai đoạn khoảng từ giữa tháng 8-2021; số F0 phát hiện bằng test nhanh của TP rất lớn. Lúc bấy giờ bệnh nhân rất đông, không thể đủ nguồn lực thực hiện xét nghiệm RT-PCR ngay cho tất cả; do đó, buộc phải công nhận test nhanh dương tính là F0 để kịp thời cách ly, điều trị.

Và kế hoạch này, được bộ phận thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế tại TP.HCM; thông qua bằng văn bản, cho phép “kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là F0; đối với các trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà”.

“TP.HCM không hề giấu giếm gì số ca này cả. Số F0 này TP vẫn nắm báo cáo, và việc phát các gói thuốc điều trị đều dựa vào danh sách này; chỉ có điều chưa được công nhận vào danh sách số ca của quốc gia” – vị đại diện này cho biết”.

Bộ Y tế trả lời TP.HCM về việc cấp mã số cho 150.000 F0 qua test nhanh:

Cập nhật lúc: 14h02′, ngày 28/9/2021.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: zingnews.vn

Ngày 28/9/2021, Bộ Y tế có công văn trả lời đề xuất của Sở Y tế TP.HCM, về việc cấp mã số; cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính.

Theo văn bản này, ngày 27/9, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế TP.HCM; về việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính.

Bộ Y tế cho biết ngày 3/4/2020, cơ quan này đã có hướng dẫn việc thông báo ca bệnh Covid-19; trên Hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch Covid-19.

Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn cụ thể từ ngày 20/8/2021:

Ngày 20/8/2021, Bộ phận Thường trực đặc biệt về phòng chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế tại TP.HCM; đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM trong đó có nêu rõ:

“Kết quả test nhanh dương tính, được ghi nhận là F0 đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà;

và chỉ thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định, đối với trường hợp đưa đến các khu cách ly y tế tập trung.

Số ca dương tính hàng ngày được thống kê bao gồm cả số ca test nhanh dương tính”.

Cũng theo Bộ Y tế, từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, Sở Y tế TP.HCM chưa có báo cáo ca bệnh Covid-19 (F0); có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính qua Hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động.

Phân tích chung về nguồn dữ liệu covid-19, và tình huống xử lý dữ liệu - để lập đồ thị covid-19.

– Nguồn dữ liệu sử dụng, để lập đồ thị biến động ca covid-19: Bản tin của Bộ Y tế, tại website https://moh.gov.vn

– Vào sáng ngày 24/7, Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22/7/2021 tại các khu cách ly và khu phong toả.

– Tính từ 19h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7 có 2.472 ca mắc mới và 626 ca được TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung (BN47905-51002).

Tình huống xử lý dữ liệu - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đăng ký bổ sung ca nhiễm:

– Ngày 27/8/2021, sau khi rà soát số liệu, bổ sung thêm 30 ca tử vong tại Phú Yên (từ ngày 01-27/8/2021).

– Ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước đó.

Đăng ký bổ sung ca nhiễm:

– Ngày 22/8/2021, Sóc Trăng đăng ký bổ sung: 138 ca của những ngày trước.

– Ngày 21/8/2021, Bình Dương đăng ký bổ sung: 2.118 ca của những ngày trước.

– Số ca bổ sung ngày 18/7 là 626 ca; Bộ Y tế tính gộp chung vào ca tăng trong ngày. Nhưng ngày 24/7 số ca bổ sung (1.288 ca/ 9 ngày) là quá lớn, nên Bộ Y tế không tính vào ca tăng trong ngày; mà chỉ tính vào số tổng luỹ kế.

– Điều chỉnh trên bảng kế toán quản trị của Touted24: số ca bổ sung không tính vào số ca tăng trong ngày, mà chỉ tính vào tổng luỹ kế. Điều đó, sẽ phản ánh sát tình hình hơn.

Chú ý:

Đối với ca covid-19 nhập cảnh: Touted24 sẽ phân loại như một đơn vị báo cáo, và dữ liệu nhập cảnh này là số ít; nên nó không phải là trọng tâm, mà chúng ta chỉ lưu ý.

Dữ liệu bản tin tại website của Bộ Y tế, từ ngày 17/7/2021 trở về trước; không đồng nhất về thời điểm công bố số liệu báo cáo (sáng, trưa, chiều, tối); hoặc bản tin cập nhật bị thiếu.

Nên Touted24 chỉ sử dụng được dữ liệu từ ngày 18/7/2021 trở về sau; để thiết lập đồ thị covid-19.

A. Đồ thị tổng quan chuỗi 71 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00', ngày 26/9/2021:

Cập nhật: 23h17′ ngày 26-Sep-2021:

– Số ca tử vong ngày 21/8/2021 chưa có dữ liệu, mà gộp chung vào dữ liệu ngày 22/8/2021 tổng là 737 ca. Ngiệp vụ thực hiện phân bổ bình quân 6 ngày cho đồ thị ngày 21/8/2021 là 356 ca; ngày 22/8/2021 là 381 ca.

Các vấn đề khác về xử lý dữ liệu, vẫn theo đồ thị covid-19 ngày 02/8/2021.

Dưới đây là xu hướng trên 03 đồ thị chủ lực, phản ánh biến động ca dương tính covid-19.

Khi xem, các bạn cần chú ý:

Đường tuyến tính (màu xanh) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng tổng thể.

Đường trung bình (màu vàng) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng từng đoạn.

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Bình Dương.
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Bình Dương

Tính đến 26/9/2021, tại Bình dương; đường đa thức đang có xu hướng đi ngàng dưới đường tuyến tính.

Nhưng đường trung bình chuỗi 2 ngày, 6 ngày đang bị đè dưới đường tuyến tính; nhưng với xu hướng giằng co.

Điều này cho thấy, ca covid-19 Bình Dương vẫn cần thời gian và lực lượng phòng chống dịch; chung sống với dịch bệnh covid-19.

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Bình Dương.

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Sài Gòn.

Ở Sài Gòn, đến 26/9/2021, tuy đường đa thức đã tạo đỉnh từ ngày 08/9/2021 – 14/9/2021; và nay đã đi chúi xuống dưới đường tuyến tính khá mạnh mẽ.

Đồng thời, đường trung bình chuỗi 2 ngày và 6 ngày, cũng đã đi chúi xuống dưới đường tuyến tính; nhưng tư thế giằng co vẫn còn.

Điều này cho thấy, ca covid-19 Sài Gòn vẫn còn đang diễn biến khó lường; chưa có thể theo ý muốn của con người: muốn nó hết là nó phải hết.

Vấn đề này, nó phụ thuộc vào ý thức chưa cao của người dân, tập quán & thói quen sinh hoạt; thích tụm 5 tụm 3 để ăn nhậu, tán dóc, thư giãn; không gian sống chật hẹp đông đúc…vv.

Giải pháp tiêm phòng vắc xin, sống chung với dịch cần được đẩy mạnh song song với hạn chế bớt tập quán sinh hoạt dễ lây nhiễm covid-19 của người dân

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Sài Gòn.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Sài Gòn.

SỐ LIỆU CẢ NƯỚC: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà và tại bệnh viện):

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 3 ngày: Tổng số bệnh nhân đang điều trị covid-19 (tại nhà & bệnh viện)

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà & bệnh viện); cho thấy, đường trung bình 3 ngày đã đi ngang dưới đường tuyến tính.

Kết quả này, là do một số ngày vừa qua số lượng bệnh nhân xuất viện cao hơn bệnh nhân nhiễm mới covid-19.

Điều đó cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19, cũng như sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân.

Thời tiết khí hậu:

Ảnh hưởng của mưa bão trong những ngày qua cũng làm cho thời tiết vào mùa mát mẽ trở lại. Đồng thời, có vài cây mưa lớn trên diện rộng cũng góp phần làm trong sạch môi trường: tẩy uế cuốn trôi và tiêu diệt bớt vi rút.

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường đa thức chuỗi 3 ngày: Tổng số bệnh nhân đang điều trị covid-19 (tại nhà & bệnh viện)

Đồ thị tốc độ ca covid-19 toàn quốc theo ngày:

Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường đa thức covid-19 của cả nước

Đồ thị tổng luỹ kế ca covid-19 toàn quốc:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày tổng luỹ kế ca covid-19 của cả nước

Đồ thị ca tử vong toàn quốc:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước

Đối với ca tử vong covid-19: Đến ngày 26/9/2021, đồ thị đường trung bình chuỗi 2 ngày, 6 ngày; và đường đa thức đều đã đồng thuận đi chúi dưới đường tuyến tính.

Đồng thời, đường tuyến tính đã đảo chiều đi chúi xuống.

Xu hướng đồ thị này cho thấy, tốc độ tăng ca tử vong covid-19 đang giảm một cách đều đặn.

Tín hiệu này cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19; cũng như thời tiết khí hậu vào mùa mát mẽ, đang có ảnh hưởng tích cực; đến sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân ngày càng khả quan hơn.

Đường đa thức ca tử vong covid-19 của cả nước

B. Đồ thị tổng quan chuỗi 64 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00', ngày 12/9/2021:

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Bình Dương.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Bình Dương.

Tính đến 12/9/2021, tại Bình dương; tuy đường đa thức đang đi chúi xuống dưới đường tuyến tính khá mạnh và rõ ràng.

Nhưng đường trung bình chuỗi 2 ngày, 6 ngày đang bị đè dưới đường tuyến tính; nhưng với xu hướng giằng co.

Điều này cho thấy, ca covid-19 Bình Dương vẫn cần thời gian và lực lượng phòng chống dịch.

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức covid-19 của Bình Dương.

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Sài Gòn.

Ở Sài Gòn, đến 19/9/2021, tuy đường đa thức đã tạo đỉnh từ ngày 08/9/2021 – 14/9/2021; và nay đã đi chúi xuống dưới đường tuyến tính khá mạnh mẽ..

Đồng thời, đường trung bình chuỗi 2 ngày và 6 ngày, cũng đã đi chúi xuống dưới đường tuyến tính; nhưng tư thế giằng co vẫn còn.

Điều này cho thấy, ca covid-19 Sài Gòn vẫn còn đang diễn biến khó lường; chưa có thể theo ý muốn của con người: muốn nó hết là nó phải hết.

Vấn đề này, nó phụ thuộc vào ý thức chưa cao của người dân, tập quán & thói quen sinh hoạt; thích tụm 5 tụm 3 để ăn nhậu, tán dóc, thư giãn; không gian sống chật hẹp đông đúc…vv.

Giải pháp tiêm phòng vắc xin, sống chung với dịch cần được đẩy mạnh song song với hạn chế bớt tập quán sinh hoạt dễ lây nhiễm covid-19 của người dân.

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Sài Gòn.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Sài Gòn.

SỐ LIỆU CẢ NƯỚC: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà và tại bệnh viện):

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 3 ngày: Tổng số bệnh nhân đang điều trị covid-19 (tại nhà & bệnh viện),
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường đa thức chuỗi 3 ngày: Tổng số bệnh nhân đang điều trị covid-19 (tại nhà & bệnh viện),

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà & bệnh viện); cho thấy, đường trung bình 3 ngày đã đi ngang dưới đường tuyến tính.

Kết quả này, là do một số ngày vừa qua số lượng bệnh nhân xuất viện cao hơn bệnh nhân nhiễm mới covid-19.

Điều đó cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19, cũng như sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân.

Thời tiết khí hậu:

Ảnh hưởng của mưa bão trong những ngày qua cũng làm cho thời tiết vào mùa mát mẽ trở lại. Đồng thời, có vài cây mưa lớn trên diện rộng cũng góp phần làm trong sạch môi trường: tẩy uế cuốn trôi và tiêu diệt bớt vi rút.

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam

Đồ thị tốc độ ca covid-19 toàn quốc theo ngày:

Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của cả nước
Đường đa thức covid-19 của cả nước

Đồ thị tổng luỹ kế ca covid-19 toàn quốc:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày tổng luỹ kế ca covid-19 của cả nước

Đồ thị ca tử vong toàn quốc:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 2 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước

Đối với ca tử vong covid-19: Đến ngày 19/9/2021, đồ thị đường trung bình chuỗi 2 ngày, 6 ngày; và đường đa thức đều đã đồng thuận đi chúi dưới đường tuyến tính.

Đồng thời, đường tuyến tính đã đảo chiều đi chúi xuống.

Xu hướng đồ thị này cho thấy, tốc độ tăng ca tử vong covid-19 đang giảm một cách đều đặn.

Tín hiệu này cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19; cũng như thời tiết khí hậu vào mùa mát mẽ, đang có ảnh hưởng tích cực; đến sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân ngày càng khả quan hơn.

Đường đa thức ca tử vong covid-19 của cả nước

C. Đồ thị tổng quan chuỗi 57 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00', ngày 12/9/2021:

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Bình Dương.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Bình Dương.

Tính đến 12/9/2021, tại Bình dương; tuy đường đa thức đang đi chúi xuống dưới đường tuyến tính khá mạnh.

Nhưng đường trunh bình chuỗi 2 ngày, 6 ngày đang bị đè dưới đường tuyến tính; nhưng với xu hướng giằng co đi lên.

Điều này cho thấy, ca covid-19 Bình Dương vẫn còn đang diễn biến khó lường.

Cần phải đánh giá dữ liệu trong kỳ tới, để xem có khi nào là do tác động tâm lý sau khi được cấp tăng cường số lượng vắc xin ngừa covid-19 hay không?

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Bình Dương.

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Sài Gòn.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Sài Gòn.

Ở Sài Gòn, đến 12/9/2021, tuy đường đa thức đã tạo đỉnh ngày 08/9/2021; và đang đi chúi xuống để tiếp cận với đường tuyến tính.

Nhưng đường trunh bình chuỗi 6 ngày đang giằng co phía trên đường tuyến tính.

Điều này cho thấy, ca covid-19 Sài Gòn vẫn còn đang diễn biến khó lường; chưa có thể theo ý muốn của con người: muốn nó hết là nó phải hết.

Vấn đề này, nó phụ thuộc vào ý thức chưa cao của người dân, tập quán & thói quen sinh hoạt; thích tụm 5 tụm 3 để ăn nhậu, tán dóc, thư giãn; không gian sống chật hẹp đông đúc…vv.

Giải pháp tiêm phòng vắc xin, sống chung với dịch cần được đẩy mạnh song song với hạn chế bớt tập quán sinh hoạt dễ lây nhiễm covid-19 của người dân.

Tăng quy mô lấy mẫu kết hợp test nhanh:

Ở Sài Gòn, đến 12/9/2021 xu hướng ca dương tính covid-19 tăng lên, do mở rộng quy mô lấy mẫu xét nghiệm; để tìm kiếm và bóc tách ca FO trong cộng đồng.

Mặt khác, do mở rộng quy mô xét nghiệm nhanh (xoay quanh các F0) trong cộng đồng, và sàng lọc trực tiếp từ kết quả xét nghiệm nhanh; cho kết quả khẳng định ca dương tính covid-19 nhanh hơn so với sàng lọc từ kết quả xét nghiệm gộp trước đây.

Đồng thời, nguồn lực, tốc độ và quy mô xét nghiệm mở rộng vào cộng đồng, cũng tăng hơn so với trước đó (trước đây, chủ yếu xét nghiệm trong khu cách ly, khu phong toả, và ít test nhanh,…vv.).

Điều này, khiến cho dữ liệu trở về vùng đỉnh cũ (22/7 – 30/7/2021). Touted dự đoán, dữ liệu sẽ đi ngang trên vùng đỉnh này, rồi sẽ từ từ suy giảm; nếu như không phát sinh sự kiện mới.

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Sài Gòn.

SỐ LIỆU CẢ NƯỚC: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà và tại bệnh viện):

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 3 ngày: Tổng số bệnh nhân đang điều trị covid-19 (tại nhà & bệnh viện), lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK.

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà & bệnh viện); cho thấy, đường trung bình 3 ngày đã đi ngang dưới đường tuyến tính.

Kết quả này, là do một số ngày vừa qua số lượng bệnh nhân xuất viện cao hơn bệnh nhân nhiễm mới covid-19.

Điều đó cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19, cũng như sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân.

Tuy nhiên, cần số liệu để phân tích thêm; xem có phải do nguyên nhân tổ chức điều trị bệnh nhân F0 tại nhà, làm dịch chuyển xu hướng hay không?

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:

Đồ thị tốc độ ca covid-19 toàn quốc theo ngày:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của cả nước
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của cả nước
Đường đa thức covid-19 của cả nước

Đồ thị tổng luỹ kế ca covid-19 toàn quốc:

Đường trung bình chuỗi 2 ngày tổng luỹ kế ca covid-19 của cả nước

Đồ thị ca tử vong toàn quốc:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 2 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước

Đối với ca tử vong covid-19: Đến ngày 12/9/2021, đồ thị đường trung bình chuỗi 2 ngày, 6 ngày; và đường đa thức đã bị đè dưới đường tuyến tính.

Xu hướng đồ thị này cho thấy, tốc độ tăng ca tử vong covid-19 đã bắt đầu chững lại.

Tín hiệu này cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19, cũng như sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân ngày càng khả quan hơn.

Đường đa thức ca tử vong covid-19 của cả nước

D. Đồ thị tổng quan chuỗi 50 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 17h00', ngày 05/9/2021:

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Bình Dương.

Tính đến 05/9/2021, tại Bình dương, đường trunh bình chuỗi 2 ngày, 6 ngày và đường đa thức; đều đang đi chúi xuống dưới đường tuyến tính khá mạnh.

Điều này cho thấy, ca covid-19 Bình Dương đã và đang đi xuống khỏi một đỉnh dịch cao nhất từ trước tới nay.

Cần phải đánh giá dữ liệu trong kỳ tới, để xem có khi nào là do tác động tâm lý sau khi được cấp tăng cường số lượng vắc xin ngừa covid-19 hay không?

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Bình Dương.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Bình Dương.

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Ở Sài Gòn, đến 05/9/2021 xu hướng ca dương tính covid-19 tăng lên, do mở rộng quy mô lấy mẫu xét nghiệm; để tìm kiếm và bóc tách ca FO trong cộng đồng.

Mặt khác, do mở rộng quy mô xét nghiệm nhanh (xoay quanh các F0) trong cộng đồng, và sàng lọc trực tiếp từ kết quả xét nghiệm nhanh; cho kết quả khẳng định ca dương tính covid-19 nhanh hơn so với sàng lọc từ kết quả xét nghiệm gộp trước đây.

Đồng thời, nguồn lực, tốc độ và quy mô xét nghiệm mở rộng vào cộng đồng, cũng tăng hơn so với trước đó (trước đây, chủ yếu xét nghiệm trong khu cách ly, khu phong toả, và ít test nhanh,…vv.).

Điều này, khiến cho dữ liệu trở về vùng đỉnh cũ (22/7 – 30/7/2021). Touted dự đoán, dữ liệu sẽ đi ngang trên vùng đỉnh này, rồi sẽ từ từ suy giảm; nếu như không phát sinh sự kiện mới.

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Sài Gòn.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Sài Gòn
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Sài Gòn

SỐ LIỆU CẢ NƯỚC: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Phân tích sơ bộ dữ liệu, ta có công thức sau:

Tổng số ca đang điều trị (tại nhà & bệnh viện) = Tổng luỹ kế ca dương tính nhiễm covid-19 – Tổng luỹ kế số ca điều trị khỏi được công bố (tại nhà & bệnh viện).

Vấn đề cần chú ý, là hệ thống báo cáo của Bộ Y tế cần nắm sát tình trạng bệnh nhân không chỉ ở bệnh viện; mà phải sát sao với cả bệnh nhân đang điều trị tại nhà.

Cho nên, trên báo cáo của Bộ Y tế cần chi tiết có bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh ở bệnh viện, có bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh tại nhà. Số liệu chi tiết này, thì chưa thấy trên bản tin của Bộ Y tế.

Người nhiễm dương tính covid-19 (có mật độ visus) đến mức được công bố (thì họ là bệnh nhân). Trong đó, phân ra bệnh nhân nhẹ, trung bình, nặng, nguy kịch…vv. Và phân ra bệnh nhân có triệu chứng, và bệnh nhân không triệu chứng.

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà và tại bệnh viện):

Đường trung bình chuỗi 3 ngày: Tổng số bệnh nhân đang điều trị covid-19 (tại nhà & bệnh viện).
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Đồ thị tốc độ ca covid-19 toàn quốc theo ngày:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường đa thức covid-19 của cả nước

Đồ thị tổng luỹ kế ca covid-19 toàn quốc:

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đường trung bình chuỗi 2 ngày tổng luỹ kế ca covid-19 của cả nước

Đồ thị ca tử vong toàn quốc:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 2 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường đa thức ca tử vong covid-19 của cả nước

E. Đồ thị tổng quan chuỗi 43 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30', ngày 29/8/2021:

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Tại Bình Dương, trước đây, khi phát hành video hướng dẫn cách đọc đồ thị covid-19; (từ ngày 18/7 – 31/7/2021), trên Youtube. Touted24 đã khuyến cáo, phải gấp rút mở mũi nhọn thứ 2 vào Bình Dương (ngoài mũi nhọn thứ nhất là Sài Gòn).

Nhưng xem ra, dữ liệu cho thấy, việc triển khai mở mũi nhọn thứ 2 chưa đạt được hiệu quả thuyết phục. Hy vọng trong kỳ cập nhật dữ liệu lần sau, sẽ có tiến triển tích cực hơn.

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Ở Sài Gòn, đến 29/8/2021 xu hướng ca dương tính covid-19 tăng lên, do mở rộng quy mô lấy mẫu xét nghiệm; để tìm kiếm và bóc tách ca FO trong cộng đồng.

Điều này, khiến cho dữ liệu trở về vùng đỉnh cũ (22/7 – 30/7/2021). Touted dự đoán, dữ liệu sẽ đi ngang trên vùng đỉnh này, rồi sẽ từ từ suy giảm; nếu như không phát sinh sự kiện mới.

SỐ LIỆU CẢ NƯỚC: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021

Phân tích sơ bộ dữ liệu, ta có công thức sau:

Tổng số ca đang điều trị (tại nhà & bệnh viện) = Tổng luỹ kế ca dương tính nhiễm covid-19 – Tổng luỹ kế số ca điều trị khỏi được công bố (tại nhà & bệnh viện).

Vấn đề cần chú ý, là hệ thống báo cáo của Bộ Y tế cần nắm sát tình trạng bệnh nhân không chỉ ở bệnh viện; mà phải sát sao với cả bệnh nhân đang điều trị tại nhà.

Cho nên, trên báo cáo của Bộ Y tế cần chi tiết có bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh ở bệnh viện, có bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh tại nhà. Số liệu chi tiết này, thì chưa thấy trên bản tin của Bộ Y tế.

Người nhiễm dương tính covid-19 (có mật độ visus) đến mức được công bố (thì họ là bệnh nhân). Trong đó, phân ra bệnh nhân nhẹ, trung bình, nặng, nguy kịch…vv. Và phân ra bệnh nhân có triệu chứng, và bệnh nhân không triệu chứng.

Tình hình điều trị ngày 29-Aug-2021, ảnh chụp màn hình bản tin của Bộ Y tế ngày 29/8/2021.

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà và tại bệnh viện):

Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc (tại nhà và bệnh viện); cho thấy, đường trung bình 3 ngày đã đi ngang dưới đường tuyến tính.

Kết quả này, là do một số ngày vừa qua số lượng bệnh nhân xuất viện cao hơn bệnh nhân nhiễm mới covid-19.

Điều đó cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19, cũng như sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân.

Tuy nhiên, cần số liệu để phân tích thêm; xem có phải do nguyên nhân tổ chức điều trị bệnh nhân F0 tại nhà, làm dịch chuyển xu hướng hay không?

Chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại nhà và bệnh viện.

Thành lập mới các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị bệnh nhân covid-19; cải tạo mở các khu điều trị bệnh nhân covid-19 trong các bệnh viện hiện hành.

Triển khai các trạm y tế lưu động; chăm sóc và điều trị các ca FO nhiễm covid-19 tại nhà, là giải pháp đã và đang được Ngành Y tế thực thi.

Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021
Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021
Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021
Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021
Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021
Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021

Đối với ca tử vong covid-19: Đến ngày 29/8/2021, đồ thị đường trung bình 3 ngày và đường đa thức đã bị đè dưới đường tuyến tính.

Xu hướng đồ thị này cho thấy, tốc độ tăng ca tử vong covid-19 đã bắt đầu chững lại.

Tín hiệu này cho thấy, có sự tiến bộ trong điều trị bệnh nhân covid-19, cũng như sự phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân ngày càng khả quan hơn.

Tình hình điều trị ngày 29-Aug-2021, ảnh chụp màn hình bản tin của Bộ Y tế ngày 29/8/2021.
Lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2021

F. Đồ thị tổng quan chuỗi 36 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30', ngày 22/8/2021:

Cập nhật: 23h59′ ngày 22-Aug-2021:

– Số ca tử vong ngày 21/8/2021 chưa có dữ liệu, mà gộp chung vào dữ liệu ngày 22/8/2021 tổng là 737 ca. Ngiệp vụ thực hiện phân bổ bình quân 6 ngày cho đồ thị ngày 21/8/2021 là 356 ca; ngày 22/8/2021 là 381 ca.

Các vấn đề khác về xử lý dữ liệu, vẫn theo đồ thị covid-19 ngày 02/8/2021.

Dưới đây là xu hướng trên 03 đồ thị chủ lực, phản ánh biến động ca dương tính covid-19.

Khi xem, các bạn cần chú ý:

Đường tuyến tính (màu xanh) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng tổng thể.

Đường trung bình (màu vàng) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng từng đoạn.

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Bình Dương.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Bình Dương.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Bình Dương.

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của Sài Gòn.
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của Sài Gòn.

SỐ LIỆU CẢ NƯỚC: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đường đa thức ca dương tính covid-19 của Sài Gòn.

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Tổng số bệnh nhân đang điều trị covid-19,

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc, cho thấy; càng ngày càng có sự gia tăng về số lượng bệnh nhân covid-19 đang điều trị.

Điều đó cho thấy, đang có sự gia tăng áp lực lên cơ sở vật chất; trang thiết bị kỹ thuật của các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid-19; gia tăng áp lực lên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Thành lập mới các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị bệnh nhân covid-19; cải tạo mở các khu điều trị bệnh nhân covid-19 trong các bệnh viện hiện hành, là giải pháp đã và đang được Ngành Y tế thực thi.

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 2 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 6 ngày covid-19 của cả nước
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đường trung bình chuỗi 2 ngày ca tử vong covid-19 của cả nước

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM: 'Không có chuyện lockdown gì cả' - lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:

Cập nhật: 14h28′ ngày 20-Aug-2021:

Trước nhiều thông tin lan truyền TP.HCM sẽ lockdown (đóng cửa/ phong toả), từ ngày 23/8. Trả lời báo chí, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; khẳng định: không có chuyện lockdown TP từ ngày 23/8. 

Theo ông Khuê, TP sẽ tiếp tục tập trung, chuyên sâu 5 giải pháp tăng cường chống dịch từ ngày 23/8; không đóng cửa như nhiều thông tin đang lan truyền.

Không có chuyện lockdown gì cả, không có chuyện đóng cửa gì hết, mà sẽ thực hiện các biện pháp nâng cao hơn; trong phòng, chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch đến 15/9 như Nghị quyết 86 của Chính phủ”, ông Khuê khẳng định.

5 biện pháp tăng cường cụ thể: Người dân TP.HCM đảm bảo việc thực hiện quy định vào giãn cách xã hội; ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp; phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn. 

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: vtc.vn.

5 nhiệm vụ trọng tâm áp dụng từ 0h00, ngày 23/8/2021 - lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:

Một, người dân TP đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”; nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố – ấp cách ly khu phố – ấp; phường – xã – thị trấn cách ly phường – xã – thị trấn.

Hai, tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong.

Ba, tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực “vùng đỏ”, trên bản đồ COVID TP.

Bốn, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vắc xin cho người dân.

Năm, TP đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu; tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn; yếu thế tại địa bàn dân cư.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: nhipsongdoanhnghiep

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân:

– Thủ tướng nhấn mạnh, muốn thực hiện cách ly nghiêm ngặt, người dân “ai ở đâu ở đó”; thì phải đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của người dân, gồm bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ ai thiếu ăn, thiếu mặc; đáp ứng mọi yêu cầu y tế của mọi người dân ở mọi lúc, mọi nơi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.
 
– Theo đó, dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, với sự phối hợp của các lực lượng khác; quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân; đồng thời hết sức uyển chuyển, linh hoạt, tận dụng các biện pháp khác để cung ứng lương thực; thực phẩm với điều kiện tiên quyết là bảo đảm tuyệt đối an toàn.
 
– Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: nhipsongdoanhnghiep

G. Đồ thị tổng quan chuỗi 29 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30', ngày 15/8/2021:

Cập nhật: 23h52′ ngày 15-Aug-2021:

Do số liệu của Bình Dương, có tính biến động tăng giảm thất thường với biên độ dao động rất lớn. Để xử lý hiện tượng này, Touted24 sử dụng đồ thị đường trung bình 6 ngày.

Các vấn đề khác về xử lý dữ liệu, vẫn theo đồ thị covid-19 ngày 02/8/2021.

Dưới đây là xu hướng trên 03 đồ thị chủ lực, phản ánh biến động ca dương tính covid-19.

Khi xem, các bạn cần chú ý đường tuyến tính màu xanh, đường trung bình màu vàng.

Đường tuyến tính (màu xanh) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng tổng thể của chuỗi 29 ngày.

Đường trung bình (màu vàng) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng từng đoạn của chuỗi 29 ngày.

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Bảng dữ liệu Bình dương - Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Tại Bình Dương, dữ liệu ca covid-19 tăng giảm bất thường, với biên độ dao động rất lớn; khó lường, bởi độ dốc của đường tuyến tính khá mạnh.

Dữ liệu này, cần phân tích dữ liệu gốc xem nó có gộp số ca bổ sung vô không? Nó có bao gồm kết quả xét nghiệm trả chậm hay không? Hoặc nó có phải do yếu tố từng khu vực khác nhau hay không?

Tuy nhiên, tính trung bình 6 ngày sau cùng; số ca covid-19 trung bình cũng chỉ khoảng 2.242 ca/ ngày.

Vì vậy, lấy đường trung bình 6 ngày là hợp lý; đường trung bình này, vẫn đang bị đè mạnh dưới đường tuyến tính; vì vậy, tốc độ ca covid-19 là đang đi ngang.

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đường trung bình chuỗi 2 ngày - Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đường trung bình chuỗi 6 ngày - Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Bảng dữ liệu Sài Gòn - Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Tại Sài Gòn, Đồ thị ca covid-19 Sài Gòn hiện nay, cho thấy một triển vọng tích cực; trong cuộc chiến phòng chống dịch covid-19 tại đây.

Đường tuyến tính vẫn đang dốc mạnh xuống, tuy nhiên, cần chú ý:

Đường trung bình 6 ngày, đã ngóc lên tiếp cận vào đường tuyến tính.

Trong khi đó, đường trung bình 2 ngày đang có dấu hiệu tăng lên..

Xu hướng này, cho thấy dịch covid-19 ở Sài Gòn đã vào tầm kiểm soát và khống chế.

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đang có hiệu quả – cần duy trì và phát huy các yếu tố tích cực như hiện nay; hoặc cao hơn nữa (nhất là ý thức phòng chống dịch của người dân).

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đường trung bình sài Gòn chuỗi 2 ngày - Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đường trung bình sài Gòn chuỗi 6 ngày - Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Số liệu cả nước: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Bảng dữ liệu cả nước - xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Trên bình diện cả nước, đường đồ thị trung bình 6 ngày; đang bị đè dưới đường tuyến tính với tốc độ dao động đi ngang.

Tuy nhiên, đường trung bình đã ngóc đầu lên tiếp cận với đường tuyến tính.

Điều này cho thấy, tốc độ ca covid-19 Sài Gòn dù đã có thành quả tích cực; nhưng nay đang xu hướng nhích nhẹ lên; Bình dương trong tầm đi ngang, nhưng khó lường; bởi độ dốc của đường tuyến tính khá mạnh.

Đồng thời, số ca covid-19 ở Long An, Đồng Nai,,,vv. đang tăng trong thầm lặng; gộp lại, chúng cũng bắt đầu chi phối tốc độ tăng ca covid-19 của cá nước.

Bấm xem nguồn tư liệu trích dẫn từ Bộ Y tế, tại đây: moh.gov.vn

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Đồ thị Tổng bệnh nhân đang điều trị ca covid-19 toàn quốc, cho thấy; càng ngày càng có sự gia tăng về số lượng bệnh nhân covid-19 đang điều trị.

Điều đó cho thấy, đang có sự gia tăng áp lực lên cơ sở vật chất; trang thiết bị kỹ thuật của các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid-19; gia tăng áp lực lên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Thành lập mới các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị bệnh nhân covid-19; cải tạo mở các khu điều trị bệnh nhân covid-19 trong các bệnh viện hiện hành, là giải pháp đã và đang được Ngành Y tế thực thi.

lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

H. Đồ thị tổng quan chuỗi 22 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30', ngày 08/8/2021:

Cập nhật: 21h54′ ngày 08-Aug-2021:

Do số liệu của Bình Dương, có tính biến động tăng giảm thất thường với biên độ dao động rất lớn. Để xử lý hiện tượng này, Touted24 sử dụng đồ thị đường trung bình 6 ngày.

Các vấn đề khác về xử lý dữ liệu, vẫn theo đồ thị covid-19 ngày 02/8/2021.

Dưới đây là xu hướng trên 03 đồ thị chủ lực, phản ánh biến động ca dương tính covid-19.

Khi xem, các bạn cần chú ý:

Đường tuyến tính (màu xanh) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng tổng thể của chuỗi 22 ngày.

Đường trung bình (màu vàng) của Đồ thị cho chúng ta biết xu hướng từng đoạn của chuỗi 22 ngày.

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Tại Bình Dương, dữ liệu ca covid-19 tăng giảm bất thường, với biên độ dao động rất lớn.

Dữ liệu này, cần phân tích dữ liệu gốc xem nó có gộp số ca bổ sung vô không? Nó có bao gồm kết quả xét nghiệm trả chậm hay không? Hoặc nó có phải do yếu tố từng khu vực khác nhau hay không?

Tuy nhiên, tính trung bình 6 ngày sau cùng; số ca covid-19 trung bình cũng chỉ khoảng 1.600 ca/ ngày.

Vì vậy, lấy đường trung bình 6 ngày là hợp lý; đường trung bình này, vẫn đang bị đè mạnh dưới đường tuyến tính; vì vậy, tốc độ ca covid-19 là đang đi ngang.

Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Tại Sài Gòn, Đồ thị ca covid-19 Sài Gòn hiện nay cho thấy một triển vọng tích cực trong cuộc chiến phòng chống dịch covid-19 tại đây.

Cả 2 đường: đường tuyến tính và đường trung bình đều đang đi chúi xuống đồng loạt cho xu hướng toàn cục 22 ngày vừa qua.

Xu hướng này, cho thấy dịch covid-19 ở Sài Gòn đã vào tầm kiểm soát và khống chế; các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang có hiệu quả – cần duy trì và phát huy các yếu tố tích cực như hiện nay; hoặc cao hơn nữa.

Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
Đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Số liệu cả nước: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Trên bình diện cả nước, đường đồ thị trung bình 6 ngày; đang bị đè mạnh dưới đường tuyến tính với tốc độ dao động đi ngang.

Điều này cho thấy, tốc độ ca covid-19 Sài Gòn đang có xu hướng giảm tích cực nhất; Bình dương trong tầm đi ngang.

Nhưng bù vào đó, số ca covid-19 ở Long An, Đồng Nai,,,vv. đang tăng trong thầm lặng; gộp lại, chúng cũng bắt đầu chi phối tốc độ tăng ca covid-19 của cá nước.

Tuy nhiên, ở lần làm đồ thị lần sau, cần chú ý thêm về tốc độ tăng các ca đang điều trị covid-19.

Bấm xem nguồn tư liệu trích dẫn từ Bộ Y tế, tại đây: moh.gov.vn

Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường CK:
Đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Gần 1,5 triệu liều thuốc Remdesivir chữa Covid-19, sẽ về Việt Nam trong tháng 8 - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Cập nhật: 10h04, ngày 04-Aug-2021:

Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết, gần 1 triệu liều thuốc Remdesivir điều trị Covid-19; sẽ được các hãng dược phẩm của Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam trong vòng 30 ngày tới.

Ngày 2/8, Tập đoàn Vingroup cũng công bố tặng Bộ Y tế 500.000 lọ thuốc điều trị Covid-19. Dự kiến, tất cả đơn hàng sẽ chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8.

Lô đầu tiên gồm 105.000 lọ Remdesivir, do tập đoàn này mua sẽ về TP HCM trước ngày 5/8; để phục vụ công tác điều trị khẩn cấp.

Remdesivir, sử dụng cho bệnh nhân Covid-19 thể trung bình và nặng; theo hướng dẫn trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Với 500.000 lọ, số thuốc trên có khả năng hỗ trợ điều trị; cho khoảng 80.000 đến 100.000 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam.

Bấm xem nguồn trích dẫn, tại đây:

vn.sputniknews.com

vnexpress.net

I. Đồ thị tổng quan chuỗi 16 ngày, về tốc độ ca nhiễm covid-19 đến 18h30', ngày 02/8/2021:

Cập nhật lúc: 23h12, ngày 02/8/2021:

Bỏ qua yếu tố cuối tuần và đầu tuần, tính đến tối ngày 02/8/2021; dữ liệu phản ánh tốc độ tăng ca dương tính covid-19 giảm mạnh so với ngày trước đó (01/8/2021).

Ghi chú: các bạn nên xem video Hướng dẫn (mẫu) đánh giá xu hướng covid-19 trên đồ thị chuỗi 14 ngày; ở hộp link ngay bên dưới nhé.

Xu hướng trên 03 đồ thị chủ lực, phản ánh biến động ca dương tính covid-19:

Trên bình diện cả nước, từ vùng đỉnh của 3 ngày trước đó; ngày hôm nay (02/8/2021), đường đồ thị trung bình; đã đi chúi xuống dưới đường tuyến tính (phản ánh tốc độ giảm (-13,5 %), so với ngày 01/8.

Kết quả này, là do sự chi phối bởi ca covid-19 ở Bình dương giảm mạnh trong ngày.

Tại Sài Gòn, đường trung bình đã đi ngang dưới đường tuyến tính 5 ngày liên tiếp. Xu hướng này, cho thấy dịch covid-19 ở Sài Gòn đã vào tầm kiểm soát và khống chế.

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đang có hiệu quả – cần duy trì và phát huy các yếu tố tích cực như hiện nay; hoặc cao hơn nữa.

Tại Bình Dương, đường đồ thị trung bình đã chúi mạnh xuống xuyên vào đường tuyến tính; phản ánh tốc độ giảm mạnh so với ngày trước đó (01/8/2021), là -56,5 %.

Số liệu cả nước: ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
lướt sóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:
Đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Số liệu ca dương tính covid-19 TP HCM (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

Tỉnh Bình Dương: Số liệu ca dương tính covid-19 (theo nguồn của Bộ Y tế) - Bảng dữ liệu & đồ thị kế toán quản trị của Touted24:

Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày
Cập nhật đồ thị xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 Việt Nam
Xu hướng tốc độ ca nhiễm covid-19 theo chuỗi ngày

TP.HCM đã tiếp nhận hơn 6.000 nhân lực hỗ trợ công tác chống dịch - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

Cập nhật, 07h21 ngày 28/7/2021:

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 27-7, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 6.000 nhân lực hỗ trợ công tác chống dịch; và con số sẽ còn tiếp tục tăng. 

Số nhân lực của hai đợt tiếp sức cho TP.HCM; đợt 1 có 612 bác sĩ, 1.362 điều dưỡng, 68 kỹ thuật viên và 1.629 sinh viên.

Đợt 2 có 289 người gồm 88 bác sĩ, 191 điều dưỡng và 10 kỹ thuật viên; hiện đã được phân bổ về các cơ sở y tế tùy theo cấp độ chuyên môn; và đang tham gia tích cực vào điều trị, truy vết, phòng chống dịch.

Touted24 hy vọng, lực lượng tình nguyện viên tăng cường này; sẽ giúp cho việc phát hiện ca dương tính covid-19 kịp thời hơn.

Nguồn dữ liệu công bố của Bộ Y tế, sẽ sát với diễn biến thực tế của dịch bệnh hơn. Qua đó, giúp cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nắm bắt diễn biến của thị trường tốt hơn.

Bấm xem nguồn tư liệu trích dẫn, tại đây: tuoitre.vn

K. Tình hình triển vọng Vắc-xin cho Việt Nam và thị trường chứng khoán - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

21h58, ngày 13/7/2021:

Việt Nam đã và sẽ nhận gần 12,5 triệu liều vaccines trong tháng 7. Chính phủ đã đặt hàng được gần 146 triệu liều vaccine; cho (từ) tháng 8 đến quý 1 năm 2022.

Dragon Capital, đánh giá chiến lược vaccines của Chính phủ rất hiệu quả; tập trung vào lực lượng lao động, tập trung vào thành phố lớn.

Với chiến lược giãn cách, và đẩy nhanh tiêm vaccine tại các thành phố lớn; Dragon Capital, đánh giá hoạt động kinh tế có thể sẽ phục hồi vào giữa cuối tháng 8.

Trong tháng 9 – 10, ước tính gần 50% dân thành phố lớn được tiêm vaccines phòng covid-19. Khi đó, Việt Nam có thể không phải lo lắng về việc đóng mở liên tục; để đối phó với dịch.

Bấm xem nguồn trích dẫn tin tại đây: BẢO VY, nhipsongdoanhnghiep.

3 triệu liều vắc xin COVID-19 Moderna do Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua COVAX đã về Việt Nam - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

11h33′, ngày 25/7/2021:

Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vắc xin Moderna, do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX.

Trong đó, 1.499.960 liều đã được chuyển đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 24/7/2021; và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội vào ngày 25/7/2021. 

Nguồn vắc xin bổ sung này, sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn; trong các nhóm đối tượng ưu tiên.

Từ đó, góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số, đến cuối quý I năm 2022.

Bấm xem Nguồn tin trích dẫn, tại đây: moh.gov.vn

Trước đó, sáng 23/7/2021; AstraZeneca đã chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thêm 1.228.500 liều vaccine COVID-19.

Tổng cộng đã có gần 8,6 triệu liều vaccine COVID-19, của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam.

Bấm xem Nguồn tin trích dẫn, tại đây: moh.gov.vn

Năm 2021, Pfizer Hoa Kỳ sẽ cung cấp 51,4 triệu liều Vắc-xin phòng covid-19 cho Việt Nam:

21h30, ngày 14/7/2021:

Sáng ngày 14/7/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; đã có cuộc làm việc trực tuyến với ông John Paul Pullicino – Tổng giám đốc Công ty TNHH Pfizer Việt Nam.

Tổng cộng trong năm 2021, Pfizer sẽ cung ứng cho Việt Nam 51,4 triệu liều vắc-xin phòng covid-19; (bao gồm: 31,4 triệu liều vắc xin người lớn và 20 triệu liều vắc-xin trẻ em).

Tiến độ cung ứng của Pfizer:

  • Tháng 7/2021, là: 1 triệu liều.
  • Tháng 8 + 9/ 2021, là: 3,4 triệu liều.
  • Quý 4/2021, là 47 triệu liều (trong đó có 20 triệu liều cho trẻ em).

Với lượng vaccine COVID-19 cung ứng nhiều trong quý IV rất lớn, Bộ Y tế đề nghị; Pfizer sớm cung ứng đủ 31 triệu liều vaccine trong hợp đồng đã ký kết, ngay trong quý III/2021; để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Đồng thời, giảm tải cho công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, trong quý IV/2021.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: moh.gov.vn

Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vắc-xin Moderna - Đồ thị ca nhiễm covid-19 Việt Nam ngày chủ nhật hàng tuần:

14h51, ngày 17/7/2021:

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 16/7; Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông báo cho đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam biết:

Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam, thông qua Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI); thêm 3.000.060 liều vắc-xin Moderna, nâng tổng số vắc-xin hỗ trợ cho Việt Nam; lên 5 triệu liều.

Trong đó, 2 triệu liều đã nhập vào Việt Nam hôm 10/7/2021).

Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam; 3 triệu liều vắc-xin tiếp theo này, sẽ được chuyển đến Việt Nam trong thời gian sớm nhất; để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bấm xem nguồn tin trích dẫn, tại đây: vietnamnet.vn,

Việt Nam đang đàm phán mua thêm 40 triệu liều vaccine Sputnik V, tiêm miễn phí toàn bộ 40 triệu liều này:

20h42, ngày 12/7/2021:

Ngày 12/7, Chính phủ ra Nghị quyết v/v mua vaccine Sputnik V của Liên bang Nga.

Trong đó, cho phép Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển làm việc với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF); đàm phán mua thêm 40 triệu liều vaccine chống Covid-19 Sputnik V.

Theo Nghị quyết, nguồn kinh phí được dùng để mua 40 triệu liều Sputnik V của Nga; đến từ chính T&T Group của bầu Hiển.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nguồn kinh phí hợp pháp do T&T huy động; (không sử dụng ngân sách Nhà nước và Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam).

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh: việc thực hiện việc cấp phép nhập khẩu; kiểm định, kiểm soát chất lượng vaccine; tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ 40 triệu liều vaccine nêu trên đều được thực hiện theo quy định.

Xem toàn bộ nguồn tin trích dẫn, tại đây: vn.sputniknews.

Xét nghiệm dịch vụ (chủ động) + Vắc-xin n