Khẩu trang cao cấp kháng khuẩn

Khẩu trang cao cấp kháng khuẩn:

Thành phần: gồm 5 lớp.

– Lớp vải không dệt

– Lớp vải vi lọc kháng khuẩn

– Lớp bông trợ thở kháng khuẩn

– Lớp vải vi lọc kháng khuẩn

– Lớp vải không dệt.

Hiển thị tất cả 6 kết quả