Máy tính Casio FX 570VN PLUS, giá 442.000 đ

Máy tính Casio FX 570VN PLUS
 • Giá niêm yết: 520.000 đ
 • Giá khuyến mãi: 442.000 đ (Đã giảm 15% – tiết kiệm được 78.000 đ)
 • Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 350.000 đ
 • Bảo hành 7 năm (1 đổi 1 trong năm đầu tiên)

Được phép mang vào phòng thi: cấp 2, cấp 3, đại học

Máy tính Casio FX 570VN PLUS – 453 tính năng có thể giải được rất nhiều dạng toán thuộc cả 3 bậc học: Cấp 2, cấp 3 và đại học. Ví dụ: Tìm ƯCLN, BCNN, tính RATIO, phép chia có dư… (cấp 2),  giải bất phương trình bậc 3, tính tích, tổng, Int, Ingt, bảng số 2 hàm, lưu nghiệm trực tiếp trên máy… (cấp 3), tính DIST, ma trận, thống kê… (bậc đại học).

Chức năng cơ bản

Chức năng mới & Chức năng tiêu chuẩn

 • Chế độ phương trình mới
 • Số nguyên ngẫu nhiên
 • Tính toán phân số
 • Kết hợp và hoán vị
 • Thống kê (Trình chỉnh sửa dữ liệu STAT dựa trên danh sách, độ lệch chuẩn, phân tích hồi quy)
 • 9 biến
 • Chức năng bảng
 • Đi kèm với hộp cứng trượt mới
 • Tính toán phương trình
 • Tính toán tích hợp / vi phân
 • Tính toán ma trận
 • Tính toán véc tơ
 • Tính toán số phức
 • Hàm CALC
 • Chức năng GIẢI PHÁP
 • Tính toán cơ sở -n

Chức năng ngoài

 • Số thập phân định kỳ
 • Bộ nhớ trả lời trước
 • nguyên tố
 • Số phức được cung cấp bởi số nguyên
 • Tối đa / tối thiểu của một chức năng
 • Hệ thống phương trình với nhiều hơn một giải pháp (Giải pháp vô hạn)
 • Hệ thống phương trình không có giải pháp
 • Hệ thống kết quả phương trình (Lưu trữ biến Alpha với kết quả phương trình)
 • Tính toán tỷ lệ
 • Tính toán bất đẳng thức
 • Tính toán phân phối
 • Tính toán sản phẩm
 • Tính toán còn lại
 • GCD / LCM
 • Int / Intg
 • Trình tự ưu tiên tính toán mới (tự động thêm dấu ngoặc đơn)

Leave a Reply