Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô

BH trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô

Phạm vi bảo hiểm & Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô, có thông tin chính như sau:

 • Công ty Bảo hiểm, sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).
 • Công ty Bảo hiểm, sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:
 • Về người: tối đa 100.000.000 đ/người/vụ tai nạn
 • Về tài sản: theo tổn thất thực tế, tối đa 100.000.000đ/vụ tai nạn.

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

Một Nhà Bảo hiểm, có mạng lưới rộng khắp trên cả nước (trực thuộc một ngân hàng lớn của Việt Nam), đang cung cấp các gói Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô.

Bạn chỉ cần click… click… thông tin online, mọi việc còn lại Công ty Bảo hiểm sẽ tư vấn và phục vụ tận nhà bạn.

Xe ô tô không kinh doanh vận tải

 • Loại xe dưới 6 chỗ ngồi:                                             437.000 đ/năm
 • Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi:                                      794.000 đ/năm
 • Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi:                                1.270.000 đ/năm
 • Loại xe trên 24 chỗ ngồi:                                         1.825.000 đ/năm
 • Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan):  933.000 đ/năm

Xe ô tô kinh doanh vận tải (đơn vị tính phí: đ/năm)

Dưới 10 chỗ ngồi:

 • Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký:  756.000
 • 6 chỗ ngồi theo đăng ký:           929.000
 • 7 chỗ ngồi theo đăng ký:         1.080.000
 • 8 chỗ ngồi theo đăng ký:         1.253.000
 • 9 chỗ ngồi theo đăng ký:         1.404.000
 • 10 chỗ ngồi theo đăng ký:       1.512.000

Từ 11 - 19 chỗ ngồi:

 • 11 chỗ ngồi theo đăng ký: 1.656.000
 • 12 chỗ ngồi theo đăng ký: 1.822.000
 • 13 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.049.000
 • 14 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.221.000
 • 15 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.394.000
 • 16 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.054.000
 • 17 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.718.000
 • 18 chỗ ngồi theo đăng ký: 2.869.000
 • 19 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.041.000

Từ 20 - trên 25 chỗ ngồi:

 • 20 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.191.000
 • 21 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.364.000
 • 22 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.515.000
 • 23 chỗ ngồi theo đăng ký: 3.688.000
 • 24 chỗ ngồi theo đăng ký: 4.632.000
 • 25 chỗ ngồi theo đăng ký: 4.813.000
 • Trên 25 chỗ ngồi: 4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)

Xe ô tô chở hàng (xe tải) - đơn vị tính phí: đ/năm

 • Dưới 3 tấn:                 853.000
 • Từ 3 đến 8 tấn:       1.660.000
 • Trên 8 đến 15 tấn:  2.746.000
 • Trên 15 tấn:            3.200.000

Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng.

Tham khảo:

Hits: 0

Quyền chọn Bảo hiểm Ô tô: TNDS – Người trên xe – Vật chất xe

Bảo hiểm Ô tô: TNDS – Người trên xe – Vật chất xe.

Giới thiệu - Quyền chọn Bảo hiểm Ô tô:

Quyền chọn Bảo hiểm Ô tô: TNDS – Người trên xe – Vật chất xe, có thông tin gói bảo hiểm như sau:

Một Nhà Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp trên cả nước; đang cung cấp 04 gói Bảo hiểm xe ô tô, cho người mua online là cá nhân hoặc tổ chức; bao gồm các lựa chọn: (1). Bảo hiểm TNDS bắt buộc, (2). Bảo hiểm TNDS tự nguyện; (3). Bảo hiểm cho người ngồi trên xe; (4). Bảo hiểm vật chất xe.

Nhà bảo hiểm cam kết tôn trọng quyền tự do lựa chọn gói bảo hiểm & mức trách nhiệm bảo hiểm của khách hàng.

Bạn chỉ cần click… click… thông tin online; mọi việc còn lại Công ty Bảo hiểm sẽ tư vấn và phục vụ tận nhà bạn; với phí bảo hiểm cạnh tranh nhất, chất lượng dịch vụ gói bảo hiểm cao nhất.

Mức phí mua bảo hiểm linh hoạt - Quyền chọn Bảo hiểm Ô tô:

Mức phí mua bảo hiểm linh hoạt: có nhiều mức giá phù hợp cho khách hàng lựa chọn; theo tiêu chí mục đích sử dụng & số chỗ ngồi trên xe; loại xe, số gói bảo hiểm lựa chọn.

(1). Bảo hiểm TNDS bắt buộc: mức phí theo quy định chung.

(2). Bảo hiểm TNDS tự nguyện, Mức phí theo các mức trách nhiệm; bao gồm các mức trách nhiệm lựa chọn sau:

 • 50tr/người/vụ người + 50tr/vụ về tài sản.
 • 100tr/người/vụ người + 100tr/vụ về tài sản.
 • 150tr/người/vụ người + 150tr/vụ về tài sản.

(3). Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, Mức phí theo số người ngồi trên xe & theo các mức trách nhiệm; bao gồm các mức trách nhiệm lựa chọn sau:

 • 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, 30 triệu đồng, 40 triệu đồng, 50 triệu đồng, 100 triệu đồng, 150 triệu đồng, 200 (triệu đồng/người/vụ).

(4). Bảo hiểm vật chất xe, Mức phí theo hãng xe, thương hiệu xe, năm sản xuất…

Nhà bảo hiểm cam kết tôn trọng quyền tự do lựa chọn gói bảo hiểm & mức trách nhiệm bảo hiểm của khách hàng.

Hướng dẫn sơ bộ thao tác mua bảo hiểm ô tô online:

a. Quyền khách Lựa chọn các gói bảo hiểm ô tô

Ví dụ (minh hoạ)
Ví dụ (minh hoạ)

b. Điền thông tin cá nhân & xe ô tô

Ví dụ (minh hoạ)

c. Hoàn tất các bước tiếp theo, bấm OK!

Khách hàng thao tác các bước tiếp theo, công ty bảo hiểm sẽ liên hệ và phục vụ tận nhà khách hàng.

Quyền lợi bảo hiểm ô tô

1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi bảo hiểm thuộc trách nhiệm,

Nhà Bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ xe cơ giới & các bên liên quan; được hưởng tiền bảo hiểm theo tỷ lệ thực tế – đến mức tối đa; theo mức trách nhiệm tối đa tại các gói phí bảo hiểm đã mua.

2. Trường hợp cần thiết:

Nhà Bảo hiểm sẽ tạm ứng trước, tạm ứng ngay một phần, những chi phí cần thiết; và hợp lý – trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm; nhằm khắc phục hậu quả tai nạn kịp thời.

Bảo hiểm Ô tô: TNDS – Người trên xe – Vật chất xe.

Tham khảo:

Hits: 0