Bảo hiểm xe máy (BH trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn)

BH trách nhiệm dân sự chủ xe máy, mức phí chỉ 66k

Giới thiệu - Bảo hiểm xe máy (BH trách nhiệm dân sự):

Bảo hiểm xe máy (BH trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn), có thông tin như sau:

Một Nhà Bảo hiểm, có mạng lưới rộng khắp cà nước (trực thuộc một ngân hàng lớn của Việt Nam); đang cung cấp 02 gói bảo hiểm xe máy.

Bạn chỉ cần ngồi nhà click… click… thông tin online; mọi việc còn lại Công ty Bảo hiểm sẽ tư vấn và phục vụ tận nhà bạn.

Mức phí (gồm VAT) - Bảo hiểm xe máy (BH trách nhiệm dân sự):

Bạn có thể chọn mua 1 trong 2 gói phí bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: 66.000 đ
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn; cho 2 người ngồi trên xe (mức 10 triệu / người): 86.000 đ

Phạm vi bảo hiểm:

Công ty Bảo hiểm sẽ thay mặt cho chủ xe, để bồi thường cho các tổn thất; về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm:

Công ty Bảo hiểm sẽ thay mặt cho chủ xe, để bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản; cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

  • Về người: tối đa 100.000.000 đ / người / vụ tai nạn
  • Về tài sản: tối đa 50.000.000đ / vụ tai nạn.
An toàn, mọi lúc, mọi nơi: BH trách nhiệm dân sự chủ xe máy, mức phí chỉ 66k

Tham khảo:

Tham khảo:

Tham khảo:

Leave a Reply