Vàng trắng và vàng đỏ – thế và lực mới của Cao su Phước Hoà

Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà

Tổng quan về PHR- Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Vàng trắng và vàng đỏ – thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR), có tổng quan như sau:

Ngày đăng bài: 23-Jun-2020.

Chú ý: Khi bài viết không được cập nhật liên tục; nó có thể không được bổ sung những giá trị và tiềm năng mới của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, bạn đọc chỉ nên xem bài viết là một tư liệu tham khảo phong phú và có tính lịch sử.

Bề dày Lịch sử hình thành qua các thời kỳ

Tiền thân của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR): là Đồn điền cao su Phước Hòa; về sau, được phát triển lên thành Nông trường Cao su Quốc doanh Phước Hòa. Đến năm 1982, được chuyển đổi mô hình thành Công ty Cao su Phước Hòa; trực thuộc Tổng cục Cao su Việt Nam. Từ năm 1993, Công ty Cao su Phước Hòa được thành lập lại, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cao su Phước Hòa thực hiện cổ phần hóa trong năm 2007, và niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE từ năm 2009; với mã giao dịch chứng khoán là: PHR.

Tiềm năng & công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất

Tiềm năng

Nằm tại trung tâm vùng chuyên canh cao su, của khu vực miền Đông Nam Bộ; Phước Hòa là một trong các đơn vị có diện tích lớn trong ngành cao su; với khoảng 17.000 ha trong nước và hơn 9.000 ha tại Campuchia. Ngoài ra, PHR đang quản lý 24.758,26 ha đất lâm nghiệp tại tỉnh Đắc Lắc; trong đó có 3.318,77 ha đất rừng phòng hộ, 21.439,49 ha đất rừng sản xuất.

Công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất

Hiện nay, PHR đang tiến hành công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất; nhằm đem lại nguồn lực tài chính, và hiệu quả đầu tư cao nhất. Chính vì vậy, xét về nguồn lực tài chính, hiệu quả đầu tư; chúng ta phải soi kỹ công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất này.

Dự kiến, sau công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất (2025 – 2030), PHR vẫn là một doanh nghiệp có diện tích cao su lớn; với khoảng 16.581,02 ha cao su, phân bố tại Bình Dương, Đắc Lắc và Campuchia. Điều dó, sẽ làm thoả mãn kỳ vọng của những người từng lăn lộn gắn bó với Vàng Trắng (cây cao su).

Hình thành các khu công nghiệp

Bên cạnh đó, PHR đã góp vốn vào các khu công nghiệp, cũng như đang tiếp tục xúc tiến đầu tư các khu công nghiệp; với tổng diện tích lên đến 3.319,82 ha. Và sẽ tiếp tục nhiều hơn thế nữa vào các năm sau. Điều dó, sẽ làm thoả mãn kỳ vọng của những người thích làn gió mới Vàng Đỏ (các khu công nghiệp) của PHR.

Ngoài ra, kế hoạch 2021 – 2025 vẫn còn 6.680,18 ha chờ dự án; trong số đó, bao gồm: KCN – Đô thị dịch vụ là 2.680,18 ha; nông nghiệp công nghệ cao là 2.500,00 ha; Phát triển kinh tế – XH địa phương là 1.500 ha.

Thế và lực mới - thế đứng 2 chân trên Vàng Trắng & Vàng Đỏ:

Công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất; sẽ chuyển đổi thế và lực của PHR từ thế đứng 1 chân chuyển sang thế đứng 2 chân, mạnh mẽ vô cùng.

Một chân đạp trên Vàng Trắng (cao su), chân kia đạp lên Vàng Đỏ (KCN – Đô thị dịch vụ); lại còn được hà hơi tiếp sức bởi cái đuôi voi, là 24.758,26 ha đất lâm nghiệp.

Vậy cái tên cao su Phước Hoà, nay chỉ còn cái tên truyền thống thôi nhé; Từ nay, chúng ta phải có cách nhìn khác, cách tiếp cận khác về cao su Phước Hoà; bởi thế và lực đứng trên 2 chân, sẽ vững vàng trước giông bão hơn; so với thế và lực đứng trên 1 chân trước kia.

Hay nói một cách khác, khi nghĩ về PHR, chúng ta sẽ hình dung ngay, nó bao gồm Vàng trắng và Vàng Đỏ (một đôi song kiếm hợp bích hoàn hảo).

Nguồn lực tài chính mạnh mẽ

Động lực đến từ dịch chuyển sản xuất quốc tê

Vậy, nguồn lực tài chính đâu? Để PHR chuyển từ thế đứng 1 chân sang thế đứng 2 chân. Phải nói là khởi phát từ nhiều năm trước; đến nay PHR đang nhận được sự trả công, bằng cú hích đúng lúc, đến từ làn sóng dịch chuyển sản xuất Trung Quốc qua Việt Nam. Vì vậy, đất làm khu công nghiệp càng trở nên thiết yếu đối với nền kinh tế quốc gia. Công cuộc tái cơ cấu mục đích sử dụng đất của PHR, vì vậy mà gặp thuận lợi vô cùng. 

Chuyển mục đích, cho thuê đất - con gà đẻ trứng vàng

Dự án KCN Nam Tân Uyên giai đoạn II là 345,80 ha, PHR sẽ nhận được 864 tỷ đồng bồi thường & hỗ trợ trong năm 2020. Dự án VSIP III là 691 ha, PHR sẽ nhân được 898 tỷ đồng bồi thường & hỗ trợ trong năm 2020 và đầu năm 2021. Trong giai đoạn giá mủ cao su thấp, thì tiền nhận bồi thường chuyển mục đích sử dụng đất; tiền khách hàng thuê đất khu công nghiệp dài hạn; sẽ tạo dòng tiền hỗ trợ mạnh mẽ cho PHR trong giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục đến giai đoạn 2025 -2030, thì Vàng Trắng và Vàng Đỏ sẽ như đôi song kiếm hợp bích; mà mang lại dòng tiền vàng cho PHR.

So sánh tiềm lực tài chính các dự án khu công nghiệp.

Giả sử, nếu đem so sánh tiềm lực tài chính để phát triển các khu công nghiệp; như KBC, SZC, LHG, … Thì chúng ta thấy PHR có nguồn lực tài chính vượt trội hơn tất cả, mà các tên tuổi nêu trên không thể có được; Thứ nhất, đó là nguồn tiền nhận bồi thường thiệt hại và hỗ trợ chuyển mục đích đất vườn cao su qua đất công nghiệp; Thứ 2, đó là địa hình, địa bàn hình thành các khu công nghiệp của PHR tại Bình Dương cũng lý tưởng hơn rất nhiều.

Ghi chú - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Số liệu ước tích về diện tích đất đai của PHR trong bài này chỉ mang tính chất tương đối; nhưng đều bám sát các dữ liệu công bố công khai của PHR. Mục đích ước tính quỹ đất đai của PHR, là nhằm giúp cho các bạn quan tâm đến PHR; hình dung được vể tổng thể khái quát sự vận động tiến lên của PHR; để vẻ ra được một cấu trúc của bức tranh ở thời hiện tại và tương lai; đồng thời, nhìn thấy được cơ cấu dịch chuyển đầu tư; tiềm lực tài chính, hiệu quả đầu tư; tổng quan về sự chuyển động của dòng tiền, sự kỳ vọng phát triển bền vững của PHR trong năm 2020; giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Khi xem xét một dự án khu công nghiệp, các bạn cũng cần chú ý đến từng giai đoạn phát triển của dự án; để ra quyết định đầu tư thích hợp.

Ba giai đoạn pháp lý của một dự án

Tại sao trong năm 2019, cổ phiếu PHR có một cú rơi tự do; đó là do nhà đầu tư chưa phân biệt được các giai đoạn pháp lý của 1 dự án. Nó được xác lập qua 3 giai đoạn như sau:

Mở đầu xúc tiến đầu tư: Khảo sát, tham khảo tư vấn chủ trương, thành lập pháp nhân, trình phê duyệt dự án.

Tiền khả thi: UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành thông báo thu hồi đất. PHR có thể nhận tạm ứng tiền bồi thường đất cao su.

Khả thi: UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thu hồi đất. PHR được hạch toán thu nhập tiền bồi thường đất cao su vào kết quả kinh doanh.

 

Tổng quan nguồn quỹ đất PHR - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Cao su Phước Hoà
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)
Vàng trắng và vàng đỏ - thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR)

Tổng quan tình hình tài chính - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Thời điểm huy hoàng của giá mủ cao su, doanh thu thuần của PHR đạt đỉnh 2.584 tỷ đồng; sau đó tạo đáy vào năm 2016 là 1.179 tỷ đồng; Rồi bật tăng trở lại và đạt doanh thu hợp nhất là 2.061 tỷ đồng trong năm 2019. Kế hoạch năm 2020 thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 11/3/2020 là: Tổng doanh thu công ty mẹ 2.460 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.148 tỷ đồng. Vốn cổ đông đang niêm yết là 1.354.991.980.000 đ.

Vàng Trắng đang chuyển hoá thành Vàng Đỏ.

BCTC quý 1/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/3/2020, PHR đang có số dư tiền là 242 tỷ đồng; số dư tiền gửi ngân hàng theo kỳ hạn là 1.300 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.546,2 tỷ đồng (là diện tích cho thuê khu công nghiệp Tân Bình; sẽ được phân bổ dần vào doanh thu qua các năm). Vốn chủ sở hữu 2.771,5 tỷ đồng, vốn cổ đông 1.355,0 tỷ đồng; doanh thu thuần 221,0 tỷ đồng (giảm 24,2 % so cùng kỳ 2019); lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 206,3 tỷ đồng (tăng 96,8 % so cùng kỳ 2019). Lợi nhuận sau thuế/ cổ phiếu đạt 1.523 đ (cùng kỳ 2019 là 735 đ).

Phân tích xu hướng gia tăng lợi nhuận từ BCTC quý 1/2020

Phân tích số liệu từ báo cáo tài chính quý 1/2020 này cho thấy; xu hướng giảm doanh thu mủ cao su truyền thống có mức sinh lời thấp; để dịch chuyển sang doanh thu khác có mức sinh lời cao, như: thanh lý gỗ cao su, cho thuê đất khu công nghiệp; nhận tiền bồi thường đất dự án giao cho các khu công nghiệp, đô thị dịch vụ. doanh thu hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng).

Đánh giá về doanh thu chưa thực hiện dài hạn.

Đặc thù của các doanh nghiệp cho thuê bất động sản khu công nghiệp; thì trong cơ cấu nợ phải trả, có khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn. Số dư này càng lớn, càng tăng trưởng; thì chứng tỏ bất động sản cho thuê tốt, doanh nghiệp có uy tín, tạo sự tin tưởng của khách hàng. Do đó, khách hàng đã cấp cho doanh nghiệp một dòng vốn tín dụng dài hạn (lãi suất 0%); tức là: doanh thu chưa thực hiện dài hạn. Dòng vốn tín dụng này, sẽ đem lại thu nhập tài chính cho doanh nghiệp (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn). Dòng vốn tín dụng này, cũng giúp doanh nghiệp sử dụng; để đầu tư, tái cấu trúc lại doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, cá biệt có học giả học không đến nơi đến chốn; khi nhìn thấy khoản Nợ phải trả cao (do sự tăng trưởng của doanh thu chưa thực hiện dài hạn); thì họ lại la toáng lên.

Vấn đề còn lại, là doanh nghiệp phải quản lý tốt các khoản chi phí dịch vụ sao cho tối ưu nhất; giá thành hạ.

Vàng trắng - Cao su

Đưa sản lượng khai thác cao su tại Campuchia ngang với mức sản lượng trong nước.

Củng cố và tăng cường chăm sóc, khai thác diện tích cao su tại Campuchia; để cân đối cho diện tích chuyển mục đích sử dụng đất cao su trong nước. Có thể nói, năm 2011, khi PHR đạt đỉnh doanh thu khai thác mủ cao su; thì khi đó, chủ yếu là cao su trong nước (cao su ở Campuchia chưa khai thác). Đến nay, sản lượng khai thác cao su tại Campuchia đã đạt ngang ngửa sản lượng khai thác cao su trong nước. Kế hoạch khai thác mủ cao su (quy khô) năm 2020: trong nước là 11.500 tấn; tại Công ty Phước Hoà Kampong Thom (Campuchia) là 10.000 tấn.

Điều hoà quỹ đất đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới.

Chiến lược 2021 -2025, tầm nhìn đến 2030; PHR sẽ điều hoà diện tích cao su từ 21.491,77 ha (hiện nay); xuống còn khoảng 16.581,02 ha (giữ nguyên khoảng 7.664,28 ha ở Campuchia + trong nước giảm xuống còn khoảng 8.916,74 ha). Chúng tôi cho rằng, đây là một sự dịch chuyển mục đích sử dụng đất rất hợp lý; đúng lúc, chớp đúng thời cơ.

Vàng Đỏ - Các dự án khu công nghiệp, mọc lên từ đất cao su chuyển mục đích.

Với tổng diện tích khoảng 17.000 ha đất cao su tại Bình Dương; từ trước năm 2020, đến giai đoạn 2021 – 2025 công ty có kế hoạch chuyển đổi 10.000 ha đất cao su; để phát triển sang các lĩnh vực khác, như: phát triển khu công nghiệp, khu đô thị dịch vụ (khoảng 6.000 ha). Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 2.500 ha); và bàn giao khoảng 1.500 ha cho địa phương làm quỹ đất phát triển kinh tế xã hội.

Như vậy, với khoảng 7.664,28 ha cao su đã có tại Campuchia; và dự kiến sẽ phát triển được khoảng 2.000 ha rừng sản xuất cao su tại Đắc Lắc; sẽ bù đắp cho 10.000 ha cao su chuyển qua mục đích khác tại Bình Dương; Vì vậy, quy mô mảng cao su của PHR vẫn được duy trì một cách phù hợp hơn.

Chiến lược biến một phần đất cao su ở Bình Dương thành Vàng Đỏ.

Vàng trắng và vàng đỏ – thế và lực mới của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR); có chiến lược vàng đỏ như sau: Hợp tác đối tác, liên doanh, liên kết; đầu tư góp vốn cổ đông; để khai thác đất cao su chuyển mục đích, thành các dự án khu công nghiệp – đô thị dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; luôn luôn là một giải pháp duy nhất đúng đắn. Vì thời đại thế kỷ 21, mà tách ra đứng ôm một mình, thì chỉ có con đường đi tới ngõ cụt.

Về dự án đã hoàn thành đầu tư:

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên NTC (1 + 2):

Diện tích 464,55 ha; diện tích cho thuê đã lấp đầy. Cao su Phước Hoà PHR đang sở hữu 32,85 % vốn góp; tương ứng với 5.256.000 cp. Theo giá đóng cửa thị trường chứng khoán ngày 19/6/2020, thị giá NTC ở mức giá bình quân là 191.000 đ/cp; do đó, PHR đang có một lượng vốn hoá rất lớn tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên (khoảng 1.004 tỷ đồng).

Ghi chú: thị giá và vốn hoá thị thị trường của NTC có thể biến động tăng, hoặc giảm so với con số trên.

BCTC quý 1/2020:

BCTC tại ngày 31/3/2020, NTC có số dư tiền là 53,6 tỷ đồng; số dư tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 1.485,5 tỷ đồng. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 2.867,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 665,9 tỷ đồng. Vốn cổ đông là 160,0 tỷ đồng. Lãi cơ bản/ cp quý 1/2020 của NTC là 5.336 đ/cp.

Doanh thu năm 2019 là 382,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 236,51 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tân Bình (PHR):

Diện tích 363,41 ha; tổng vốn đầu tư hơn 830 tỷ đồng; đã cho thuê 202,63 ha (đạt 82,87% diện tích đất thương phẩm). Vốn cổ đông 160 tỷ đồng, cổ tức 2019 dự kiến 100 % vốn cổ đông. Cao su Phước Hoà PHR đang sở hữu 80 % vốn cổ đông tại khu công nghiệp Tân Bình.

Doanh thu năm 2019 là 483,02 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 291,17 tỷ đồng.

Về dự án đang xúc tiến đầu tư:

Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) mở rộng giai đoạn II (dự án khả thi):

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 443/QĐ-UBND, ngày 20/2/2020 “về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà, để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)”. Ngày 10/6/2020, PHR và NTC đã ký “Hợp đồng bồi thường và hỗ trợ thiệt hại” dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II); với diện tích 345,767 ha, số tiền 864.417.500.000 đồng; và sẽ hoàn tất hợp đồng trong năm 2020. Ngoài quyền lợi nhận bồi thường đất cao su nêu trên; thì PHR cũng mặc nhiên nắm giữ 32,85 % quyền lợi trong dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

Năm 2019, NTC II đã chi giải ngân đợt 1 cho PHR 150 tỷ đồng; số này, được PHR ghi nhận kết quả kinh doanh trong quý 1/2020 là 156 tỷ đồng (150 + 6,142).

Dự án Khu công nghiệp VSIP III (dự án tiền khả thi):

Diện tích 691 ha; tháng 12/2019 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành thông báo thu hồi đất. Hiện tại các đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh hồ sơ, để trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định thu hồi đất; dự kiến sẽ xong trong năm 2020. Trong dự án này, PHR sẽ được nhận bồi thường và hỗ trợ thiệt hại 1,3 tỷ đồng/ ha. Tổng bồi thường đất cao su giao cho dự án là khoảng 898,3 tỷ đồng. Trong dự án VSIP III này, PHR sẽ góp vốn tham gia là 20 %; sau đó sẽ nhận 20% quyền lợi từ dự án VSIP III hàng năm.

Năm 2019, VSIP III đã chi giải ngân đợt 1 cho PHR 150 tỷ đồng; đến quý 1/2020 PHR vẫn chưa ghi nhận kết quả doanh; do chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Dương.

Dự án Khu công Nghiệp Tân Bình giai đoạn II (dự án đang mở đầu xúc tiến đầu tư):

Diện tích 1.055 ha. Năm 2019, PHR đã trình hồ sơ dự án lên UBND tỉnh Bình Dương; UBND tỉnh Bình Dương đã trình chính phủ. Hiện nay, sẽ điều chỉnh bổ sung vào phát triển khu công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án Khu công nghiệp Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương (dự án đang mở đầu xúc tiến đầu tư):

Diện tích 400 ha; giai đoại I là 200 ha. PHR góp vốn 51 %. Hiện tại, đã thành lập pháp nhân thực hiện dự án. PHR đang làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, để thực hiện các thủ tục pháp lý; nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án trình chính phủ.

Ghi chú quan trọng - Vàng trắng và vàng đỏ tạo nên thế và lực mới:

Đối với nhà đầu tư, việc chốt lời ồ ạt hay tâm lý nhà đầu tư bị hoảng loạn; Nhà đầu tư bị bán giải chấp margin. Nhà đầu tư buộc phải thoái vốn để cứu thua lỗ ở những chỗ khác; sự trường vốn ngắn hay dài, đến hạn phải thu hồi vốn…vv.

Tất cả những yếu tố như vậy, đều có thể gây ra làn sóng giảm giá cổ phiếu. Nó không phụ thuộc tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức hay nhà đầu tư cá nhân; tỷ lệ nhà đầu tư nội hay ngoại. Để rồi, cuối cùng, thị trường cũng sẽ đưa thị giá cổ phiếu bám sát; hoặc xoay quanh kết quả SXKD của doanh nghiệp.

Cho nên, việc đầu tư đúng đắn là chỉ nên căn cứ vào số liệu kết quả SXKD; số liệu thống kê của doanh nghiệp, để làm chủ đạo cho phương pháp đầu tư. Đồng thời, mỗi nhà đầu tư cũng phải tự mình tính toán; để đối phó với các tình huống (bất ngờ, hoặc công bố công khai) xảy ra ở trên.

Tác giả Touted24, hình chụp năm 2020

Nguồn tham khảo:

Ngày đăng bài: 23-Jun-2020.

Tác giả Touted24, là một nhà nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh; hơn 20 năm nghiên cứu về nghệ thuật kinh doanh; kinh nghiệm hơn 13 năm mua bán trên thị trường tài chính trong nước & quốc tế.

Nguồn tư liệu tham khảo, bấm xem tại đây:

Tham khảo:

Tham khảo:

Tham khảo:

Hits: 4

Table of Contents

Posted in Đầu tư chứng khoán vượt trội, Kinh tế, kinh doanh và đầu tư and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.